(Finnmark Dagblad)

– Fordelen med parlamentarisme er at politikerne sitter tettere på de politiske beslutningene, både når det gjelder utøvelse og gjennomføring. I en periode hvor du trenger rask omstilling kan det være effektivt, sier Høyres Arnt Ivar Pedersen.

Høyre har bedt kommunestyret i Alta votere over et forslag om parlamentarisme allerede i år. Dette fordi to ulike kommunestyrer må vedta en slik modell for at den kan innføres.

– Det vi tenker er å fristille det neste kommunestyret, slik at de kan velge på fritt grunnlag. Derfor må vi stemme over forslaget nå, forklarer Pedersen.

Ikke konkludert

Derimot har ikke Høyre konkludert hva de går for.

– Per i dag har vi ikke informasjon nok. Vi har ikke satt oss godt nok inn i dette, eller de økonomiske konsekvensene, sier Pedersen.

I dag er det kun to kommuner i hele landet som har parlamentarisme; Oslo og Bergen. Dessuten har fire fylkeskommuner innført denne modellen, nemlig Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark.

– Alta har et stort behov for omstilling, og da kan denne modellen være med å fremme det. Det blir også mer ansvarliggjøring av politikerne, sier Pedersen.

Kommunestyret bestemmer

Felles for både formannskapsmodellen og parlamentarismen er at kommunestyret er øverste politiske organ.

Formannskapet velges av og blant kommunestyret, og er sammensatt proporsjonalt ut fra partienes representasjon i kommunestyret. I parlamentarismen derimot velges et kommuneråd, på linje med regjering og statsråder. Den som velges til medlem i kommunerådet behøver altså ikke å være valgt inn i kommunestyret.

Valget skjer som flertallsvalg, noe som innebærer at mindretallet i kommunestyret som oftest ikke vil være representert i kommunerådet.

Kan avsette kommuneråder

Rådmannens funksjon forsvinner i en parlamentarisk modell. Ordfører velges i begge modellene, men i parlamentarismen får ordføreren en mer tilbaketrukket rolle, slik gjerne stortingspresidenten har.

I en formannskapsmodell kan ikke formannskapet avsettes av kommunestyret, i motsetning til kommuneråder som kan avsettes etter mistillitsforslag.

Usikre kostnader

Formannskapet skal behandle saken i neste uke. Alta-ordføreren mener kommunen er for liten til parlamentarisme.

– Jeg har vært skeptisk til dette hele veien. Kommunen er ikke stor nok til at vi kan diskutere det, og det vil bli store merkostnader, sier Geir Ove Bakken (Ap).

Tviler på effektene

Han tror heller ikke en parlamentarisk styringsmodell fører til et bedre politisk system, eller en bedre rekruttering til politikken.

– Det er en grunn til at den er lite benyttet, sier Bakken.

DEBATT: Hva tror du om parlamentarisme i kommunene?