(Finnmark Dagblad)

Styret i Avinor AS vedtok utbyggingen til 300 millioner kroner på torsdag ettermiddag.

Lufthavnsjef Charles Kristiansen jublet i går. Nå håper han politikerne i Alta også sier ja til de kommende reguleringsplanene som må vedtas før nybyggingen og moderniseringen kan starte.

– Jeg håper at alle jubler når de får høre om dette vedtaket. Jeg er i alle fall fornøyd, stråler han.

Ny verden

Den forholdsvis trange og underdimensjonerte dagens Alta lufthavn trenger sårt utbygging, og lufthavnsjefen bruker store om de kommende byggeprosjektene.

– Dette blir en helt ny verden for oss. Dette er begynnelsen på den helt nye Alta lufthavn. Dette er det første som skal skje og terminalbygget skal være ferdig i 2009. Tårnet noe senere om alle både byråkrater og kommunepolitikere er med på våre planer, sier han.

Charter og sikkerhet

Avinors vedtak vil gi Alta langt bedre muligheter til å ta imot charterfly. I tillegg vil det nye terminalbygget gi bedre sikkerhetskontroll og rom for egen utenlandshall.

– Vi vil få en flyplass som blir godkjent etter de nye kriteriene. Det som blir stående igjen når vi er ferdig er kun kontorbyggene og sandlageret. Det blir en lang anleggsperiode ved Alta Lufthavn, ler lufthavnsjefen.

Viktig for Finnmark

Utbyggingen og oppgraderingen av Alta Lufthavn er svært viktig for langt flere enn Altas innbyggere, mener ordføreren.

– Jeg er kjempeglad for et etterlengtet styrevedtak i Avinor. Det ligger mye godt og hardt arbeid bak dette. Nå skal vi som politikere få de siste detaljene på plass slik at byggingen kan komme i gang, sier Geir Ove Bakken i Alta.

Han legger til at utviklingen og investeringene vil komme svært mange til gode.

– Det betyr mye for hele Finnmark med en topp moderne flyplass. Det gir bedre konkurranse og forhåpentligvis også rimeligere priser til folk. Dette er slikt vi trenger for å utvikle nordområdene. Nå har reiseliv og næringsliv all grunn til å juble, sier Bakken.

408.000 passasjerer

Om lag 408.000 passasjerer reiste til og fra Alta lufthavn i 2006. Dagens terminal tar maksimalt 150 personer og har to utganger, og er uegnet til å håndtere perioder med topptrafikk. Den nye terminalen vil være på 5.000 kvadratmeter mot dagens 1.670, og vil få fire utganger.

Miljøvennlig energiløsning

Avinor har valgt en miljøvennlig løsning og terminalen skal varmes ved hjelp av sjøvann via en sjøvannsbasert varmeveksler/varmepumpe. Ifølge Avinor skal det gi et minsket energiforbruk til oppvarming og avkjøling på 775.000 kWh/år. Dette tilsvarer 100.000 liter fyringsolje eller omlag 350 tonn CO2-utlipp årlig.

– Den nye energiløsningen på Alta lufthavn er et veldig spennende tiltak, og vi vil vurdere lignende løsninger også på andre lufthavner i tiden fremover, sier Sverre Quale, administrerende direktør i Avinor AS.

en@fd.no