(Finnmark Dagblad)

Under fylkestingets samling i Vadsø disse dagene, ble fylkeskommunens fire priser delt ut. Alle prisvinnerne var representert under utdelingen.

Trafikksikkert

Trafikksikkerhetsprisen for 2010 gikk til Kronstad barnehage i Alta. I begrunnelsen heter det ifølge Finnmark fylkeskommune følgende: «Basert på Alta kommunes trafikksikkerhetsplan har barnehagen jobbet med fokus på pedagogiske tiltak overfor barna. Arbeidet de utfører er helt i tråd med satsingsområdet til FFK’s trafikksikkerhetsplan. Ved å sette fokus på trafikksikkerhet i ung alder lærer barn gode holdninger når de senere skal ut i den virkelige trafikken».

Likestilling

Sisa Kultursenter i Alta ble tildelt Likestillings- og mangfoldsprisen for 2010.

Ifølge fylkeskommunen får de prisen for sitt brede og unike arbeid med flyktninger, folkehelse, kulturformidling, kunst og sitt engasjement i internasjonale spørsmål og miljøvern.

Kultur

Fylkeskulturprisen 2010 ble tildelt Hanne Grete Einarsen og Trond Egil Nilsen, Snefjord i Måsøy.

De ble tildelt prisen for sin innsats for kultur og kunstformidling med base i Snefjord i Måsøy kommune. Einarsen er billedkunstner og Nilsen er smed. De har initiert større prosjekter og tiltak som Circus Snefjord 889, Snefjord Highland Gathering og Barnas Highland Games. De har også arrangert konserter, utstillinger, foredrag og teaterforestillinger.

Sted og miljø

Hammerfest kommune ble tildelt steds- og miljøutviklingsprisen. Bakgrunnen er at kommunen har restaurert den gamle fyrvokterveien, nå Tarhalsen tursti, på Sørøya i Hammerfest kommune.

Den gamle fyrvokterveien ble i sin tid bygd av Tarhalsen fiskarlag på oppdrag for det Kongelige Norske fyrvesen i 1931-1932. Ifølge fylkeskommunen vitner kommunens arbeid «om en offensiv og langsiktig tankegang for å gjøre friluftsliv til viktig politikk».

Alle prisvinnerne fikk en sjekk hver pålydende 30.000 kroner, et kunstverk laget av Dag E. Nyberg fra Indre Billefjord, og blomster.