(Finnmarken)

Dårligere tjenester og umotiverte ansatte er blant konsekvensene av ufrivillig deltid. Det mener Gamviks ordfører Inga Manndal.

– Den nakne sannhet er at de ansatte sitter på pinne ved telefonen. De tør ikke binde seg til andre aktiviteter av frykt for å gå glipp av en vakt. Det er veldig belastende for den enkelte, sier SV-ordføreren til Finnmarken.

Alle som har fagbrev og jobber i helsesektoren, har nå tilbud om hundre prosent jobb. Noen jobber deltid av fri vilje.

Etter 15 år med deltid, trenger ikke Hilde Hansen lenger vente på vakter for å fylle opp dagene. Hjelpepleieren har gått fra 74 til 100 prosent.

– Det er kjempeflott å få jobbe mer. Samtidig manglet de folk hele tiden, så vi måtte ofte ta ekstravakter, forteller Hansen.

Stort samfunnsproblem

Mange har med ekstravakter og overtid i realiteten fylt en hel stilling. Når arbeidsavtalen bare sier deltid, er det likevel ikke enkelt å få lån i bank.

Få kommuner i landet har klart det Gamvik nå har gjort, sier helsesjef Trond Einar Olaussen stolt. Helsesektoren har omtrent 50 årsverk. Da den nye politiske ledelsen kom inn, var 15 av disse ufrivillig deltid.

– Den nye ledelsen satte inn trøkket og rettet opp. Nå er vi en heltidskommune, konstaterer han stolt.

Heltidsansatte hjelpepleiere er sjelden vare i mange kommuner, forteller Olaussen.?For å bemanne alle helgene, ser kommunene seg nødt til å bruke småstillinger og ekstravakter.

– Dette er et stort samfunnsproblem og noe Fagforbundet har tatt opp veldig mye, sier helsesjefen.

Lojale ansatte

De ansatte har bidratt for å klare dette løftet, legger helsesjefen til. Før jobbet de hver tredje helg. Nå jobber de oftere.

Flere av hundre prosent-stillingene er delt mellom arbeidsplasser. Hilde Hansen jobber mest i sykestua og noe gjennom hjemmesykepleien.

Helsesektoren omfatter også legekontoret, helsesentret og dagsenteret for eldre. Kommunen planlegger oppstart av miljøtjeneste for barn og unge.

– Hvilken effekt har omleggingen gitt?

– Vi får mer fornøyde ansatte. Folk får mer lønn, og blir mer lojale. De føler mer tilhørighet og kan planlegge hverdagen, svarer Trond Einar Olaussen.

Direkte tilbakemeldinger fra de ansatte forteller Olaussen at prosjektet er en suksess. Han har ikke tatt noe måling på sykefraværet, men sier det alltid har vært lavt i Gamvik.

Folk som jobber i små stillinger er en utforing i helsetjenester over hele landet, forteller Olaussen. Gamviks løsning kaller han «et veldig godt tiltak».

Mer lojale arbeidstakere trekker også ordføreren fram. For Inga Manndal har dette vært en politisk sak. Økonomisk gevinst forventer hun også på sikt.

Lønnskostnadene har gått opp noe, men Manndal forventer mindre sykefravær og overtid. Ordføreren er også glad for å ha glade ansatte.

Økonomien til helsesektoren er god. Som helsesjefen forteller, ble et stort underskudd snudd til pluss fra 2011 til 2012.