- Aker bløffer igjen

STENGT PÅ LEVERINGSTIDSPUNKTET: Roger Hansen mener Aker Seafoods fortsetter å bløffe om fire leveranser av fangst til Norway Seafoods i Mehamn. Hansen stiller spørsmål ved hvordan det kunne leveres fisk til et mottak som var stengt den aktuelle perioden.

STENGT PÅ LEVERINGSTIDSPUNKTET: Roger Hansen mener Aker Seafoods fortsetter å bløffe om fire leveranser av fangst til Norway Seafoods i Mehamn. Hansen stiller spørsmål ved hvordan det kunne leveres fisk til et mottak som var stengt den aktuelle perioden. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkespolitiker Roger Hansen er forbløffet over det han mener er en dobbeltbløff fra Aker Seafoods.

DEL

(Finnmarken) Hansen setter spørsmålstegn ved Aker Seafood-toppen Olav Holst-Dyrnes forklaring om hvordan det kunne bli levert fisk i Mehamn på et tidspunkt fiskefartøyet ikke er registrert i nærheten av mottaket.

Til NRK Finnmark opplyste Holst-Dyrnes at de fire fangstene ble levert via veitransport.

Stengt anlegg

Roger Hansen mener dette er underlig, all den tid anlegget til Norway Seafoods i Mehamn var uten bemanning fra 7. juli 2011, ut året og godt inn i 2012.

- Det må jo være fanden så enkelt å gå inn på timelistene til fabrikken i Mehamn og se at ingen arbeidere har vært til stede i det tidsrom man innrapporterte lossing og produksjon i Mehamn fra tråleren «Skaidi». Hvis ikke Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet vil, eller ikke får det til, har jo politiet ekspertise og myndighet til å sjekke dette ut. Det skriver Hansen i et leserbrev i dagens Finnmarken.

I leserbrevet utfordrer fylkespolitikeren og Ap-mannen Hansen Aker Seafoods ledelse til å dokumentere at fisken ble levert der de tidligere har hevdet.

- Konsernsjef Dyrnes har jo her en fantastisk mulighet til å fortelle når disse fangstene ble levert i Mehamn, sier Hansen.

Den tidligere Mehamn-ordføreren gikk hardt ut mot Aker Seafoods da han tidligere i august mente å kunne avsløre fiktiv innrapportering fra Aker-tråleren «Skaidi» til fiskemottaket.

Var ikke i Mehamn

27. juli og 1. september i fjor skal det ha blitt levert i overkant av til sammen 218 tonn torsk. 9. september og 16. september skal det så ha blitt levert henholdsvis 84 og 83 tonn hyse og et mindre kvantum torsk til Norway Seafoods anlegg i Mehamn.

Det er brakt på det reine at Aker-tråleren «Skaidi» ikke var i Mehamn noen av de aktuelle datoene. Fiskeridirektoratet har nå bedt Aker Seafoods om å dokumentere at denne fisken likevel ble levert til Mehamn.

- Denne saken er nå under kontroll hos oss. Vi vil ikke kommentere den før den har fått sin avklaring, opplyste Truls Konow ved Fiskeridirektoratet i Bergen til Finnmarken 8. august.

Roger Hansen angriper i dagens leserinnlegg direktoratet for å overse brudd på leveringsforpliktelsene.

Direktoratet i Finnmark vet at det har foregått saker og ting, men har enten valgt å overse disse manglende oppfyllelser av leveringsplikten, eller så må de ha fått munnkurs fra noen høyere opp i hierarkiet, skriver Hansen.

Håper på rask avklaring

Arbeiderpartimannen håper den kontrollen som nå skal gjøres kan rydde opp i uklarhetene.

- Og at ryddejobben ikke trekker ut i tid, sier fylkespolitikeren.

Avviser at det bløffes

Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes tilbakeviser at han har sagt de aktuelle leveransene ble levert på hjul til Mehamn.

– Disse datoene det her refereres til kjenner jeg ikke til. Jeg har heller ikke detaljkjennskap til når fiskemottaket i Mehamn stengte og når det åpnet igjen. Det er noe som må besvares av Norway Seafoods, sier Holst-Dyrnes til Finnmarken.

Det er produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen i Norway Seafoods som er den rette å snakke med, ifølge Holst-Dyrnes. Finnmarken lyktes ikke å få tak i Hansen mandag ettermiddag.

Det er i utgangspunktet ikke noe i veien med å lande fisken ett sted, for så å bearbeide den et annet sted. Roger Hansen reagerte på at Holst-Dyrnes i avisa 8. august sa at fangstene var levert med bil i stedet for sjøveien.

Holst-Dyrnes avviser at dette er avklart i forbindelse med leveransene i juli og september 2011.

– Dette må jeg som sagt sjekke opp mer inngående. Det som kan ha skjedd her, reint hypotetisk, er at Norway Seafoods i Mehamn har kunnet selge disse lastene til andre mottakere.

Holst-Dyrnes forklarer at 70 prosent av torsken må bearbeides ved landanlegget der det leveres. De resterende 30 prosentene kan selges videre. Det kan derfor være slik at anlegget i Mehamn hadde kjøpt og bearbeidet så mye forut for de omstridte leveringene at hele partiet ble videresolgt og levert andre steder.

– Dette er hypotetisk, og det er slik at Norway Seafoods må svare for dette konkrete tilfellet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Han er ikke bekymret for de siste påstandene fra Roger Hansen, og regner med at kontrollen som nå gjøres av Fiskeridirektoratet vil konkludere med at Aker Seafoods opptrår korrekt i henhold til det regelverket de skal følge.

Artikkeltags