(Finnmarken)

Torsdag formiddag klappet KV «Farm» til kai i Vadsø. To timer senere var 50 teiner og tilhørende tauverk og bøyer losset av skipet og inn på et lager på havna. Skipssjef Einar Andreassen synes hvert beslag er like trist.

– Ett beslag er ett for mye og nedslående i seg selv. Tjuvfiske skal det slås ned på, og vi kommer til å politianmelde disse tilfellene, med håp om en straffeforfølgelse av dem som har satt ut teinene, sier Andreassen.

Ett tonn levert

Kystvakta har et tett samarbeid med Fiskeridirektoratets region Finnmark. De jevnlige toktene for å plukke opp ulovlig utsatte bruk skjer etter nærmere angivelser fra direktoratets folk i Finnmark.

– Nå denne uka har vi vært i vestfylket, og trålet kyststripa fra Hammerfest til Havøysund for å plukke opp ulovligheter. Totalt ble det rundt 1000 kilo krabbe, som er levert til Råfiskarlaget via et mottak i Havøysund, forteller skipssjef Einar Andreassen.

Skader

Krabbene som var fanget i fiskeredskapet Kystvaktens folk har hentet opp bar preg å vært i fangenskap lenge.

– Mange av kongekrabbene hadde skader, noe som indikerer at de nok har vært fanget lenger enn den uken som er maks for hvor lenge disse brukene kan stå ute. Men det er vel slik at tjuvfiskere neppe er så nøye med det, sier Andreassen.

Skipssjefen og det øvrige mannskapet på KV «Farm» har planer om flere tokt for å ta tjuvfiskerne.

– Vi holder utkikk selv når vi er ute og kontrollerer bruk som ser mistenkelige ut. I tillegg har vi jo et tett samarbeid med fiskeridirektoratet, som er flinke til å tipse oss om ulovligheter, forteller Einar Andreassen.

Lover klappjakt

Ton-Ola Rudi er seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Finnmark. Han kunne med egne øyne se resultatet av sine egne tips da kystvaktskipet kom til Vadsø torsdag.

– Sammen med Kystvakten og Fiskeridirektoratets sjøgående kontroll har vi de siste ukene hatt fokus på å stoppe ulovligheter i krabbefangsten de siste ukene. Det fokuset skal vi fortsatt ha, slik at denne virksomheten får det vanskeligst mulig, sier Rudi.

Fiske etter kongekrabbe er delt opp i to forvaltningsområder. Fra Porsangerfjorden og østover er fisket strengt kvoteregulert, mens det vest av Magerøya er fritt fiske, for å forhindre økning og spredning av kongekrabben.

– En av utfordringene vi jobber med er ulovlig fangst i kvoteområdet. Andre utfordringer er at bruk ikke er merket eller røktet og derved står ulovlig. Vi sjekker også at fartøy har dratt opp bruket etter at de er ferdige med fangsten. En av utfordringene er også at krabbe fanges i kvoteområdet der fisket er kvoteregulert, og oppgis å være hentet fra området der det er fritt fiske. Dette er det viktig å komme til livs, sier seksjonssjef Ton-Ola Rudi.