450.000 kroner til kvenske prosjekter

Artikkelen er over 7 år gammel

Regjeringen har satt av penger til fire kvenske språk- og kulturprosjekter.

DEL

(Finnmarken) Fire forskjellige kvenske språk- og kulturprosjekter har fått i alt 450.000 kroner fra regjeringen.

Kainun instituttu - Kvensk institutt får 100.000 kroner for å samle en felles kvensk grammatikk. Dette arbeidet gjenstår for at arbeidet Kvensk språkråd og Kvensk språkting har gjort med språknormering skal kunne tas i bruk.

I tillegg får instituttet 50.000 kroner til et musikkprosjekt i Lakselv for ungdom som ønsker å synge på minoritetsspråk.

Forlaget ÈálliidLágadus får 50.000 kroner til å utgi juleheftet Kapteinens jul på kvensk.

– Dette er prosjekter som både er med på å synliggjøre kvensk språk og baner vei for videre utvikling av språket, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Halti kvenkultursenter i Nordreisa har fått 250.000 kroner til avslutningen av det treårige prosjektet «Dokumentasjon og formidling av kvenkultur i Troms og holdningsskapende arbeid/revitalisering av kvensk språk og kultur i Nord-Troms». Departementet ga også støtte til dette prosjektet i 2009 og 2010.

I tillegg til disse midlene får den kvenske avisa Ruijan Kaiku også i år 400.000 kroner til drift over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. Det gis også 600 000 kroner over en annen budsjettpost til drift av prosjektet Språksenteret i Storfjord kommune. Språksenteret drives som et fireårig prosjekt, og målet er å innføre full trespråklighet i kommunen, kvensk/finsk, samisk og norsk.

Artikkeltags