(Finnmark Dagblad)

- Målsettingen var å se på brukere, omsetning lokalt, samt nyrekruttering til miljøene. Det vi har avdekket er bekymringsverdig, sier politimester Geir Ove Heir ved Vestfinnmark politidistrikt på en pressekonferanse lørdag. Antallet pågrepne er omtrent jevnt fordelt mellom de to byene, opplyser han.

I aksjonene i Alta og Hammerfest, som er gjennomført i løpet av torsdag og fredag denne uken i samarbeid med Tollvesenet, Narkonord, og betjenter fra Oslo politidistrikt, har man beslaglagt 55 gram amfetamin, 230 gram hasj og marihuana, flere hundre tabletter av ulik karakter, diverse elektriske artikler politiet mistenker er tyvegods, og 32.000 kroner i kontanter.

En på vei til Vadsø

- Det som også bekymrer er at vi har beslaglagt tre våpen og ammunisjon under samme aksjon. I tillegg var 11 av de pågrepne ukjent for politiet, som bare bekrefter at narkotikamiljøet har blitt større i de to byene, fastslår politimester Geir Ove Heir.

Selve aksjonen var godt planlagt av politiet, og på forhånd var det innhentet rettens besluttning for ransakelsene. Politimesteren er klar på at resultatet viser at vi har narkmiljø i de to byene i Vest-Finnmark som har hardnet til, både med tanke på antall beslaglagte våpen og nyrekruttering.

- 30 av de pågrepne har allerede fått sine saker avgjort med forelegg, og gjelder bruk og/eller besittelse av narkotika, forteller politifullmektig Hanne Bernhardsen til Finnmark Dagblad.

En av de pågrepne i aksjonen var etterlyst av Troms politidistrikt for ikke å ha møtt opp til soning, og er nå på vei til Vadsø kretsfengsel. Resten er dimittert fra politiets varetekt, men 14 siktede må vente rettslig etterspill.

Ber om samarbeid

- Her gjenstår det fortsatt etterforskningstiltak, opplyser Bernhardsen. Finnmark Dagblad har tidligere i sommer og høst skrevet om store narkotikabeslag hos enkeltpersoner knyttet til distribusjon av blant annet amfetamin, og med forgreininger ned til Østlandet og Drammen.

Les også: Aksjoner mot narkotikanettverk

- Det er for tidlig å si om noen sammenheng til beslagene denne uken, påpeker politimester Geir Ove Heir, men bekrefter at politiet over lengre tid har jobbet hardt og målrettet mot narkmiljøene i Vest-Finnmark.

- Men det holder ikke bare at politiet gjør sin jobb. Her må kommunene også på banen. Vi må erkjenne at problemet er til stedet. Dette er et samfunnsproblem, helseproblem, familieproblem, og fører med seg mange typer kriminalitet. Vi må ha med andre samfunnsaktører, oppfordrer politimesteren, som også ber kommunepolitikerne komme på banen.

- Kommunene har et enormt apparat som kan brukes. Her må mange inn og trekke lasset. Lokalpolitikerne må ta dette seriøst, og ikke bare sitte og registrere at dette skjer. Dette arbeidet må forankres på toppen i kommunene, og flere må erkjenne at vi har et stort narkotikaproblem som må bekjempes, fastslår politimester Geir Ove Heir.

Fikk tak i kundeliste

Finnmark Dagblad skrev i august også om en omreisende langer fra Hammerfest, som ble dømt til ti måneders fengsel og må betale inn til statskassa 128.500 kroner for blant annet erverv av to kilo hasjisj og videresalg av halvannen kilo. Han ble innrømmet strafferabatt etter å ha lagt alle kortene på bordet.

Les også og se video: Storlanger la kortene på bordet