(Finnmark Dagblad)

I de mest ekstreme tilfellene som ble avslørt høsten 2009 hadde helsevikarer i Hammerfest jobbet over 100 timers arbeidsuke, og opp til fire vakter etter hverandre. Nå innrømmer kommuneledelsen at man igjen er i en lignende situasjon.

Ifølge kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl har kommunen etter avsløringene i 2009 gjort mye for å få ned overtidsbruken, slik at overtidsbruken fra 2009 til 2010 sank med 34,67 prosent.

Han bekrefter også at mens nærmere 40 ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2009, skal mindre enn ti ansatte i egne rekker i 2010 ha jobbet over 300 timer overtid. Arbeidsmiljøloven har 200 timer i året som grense, men ifølge pleie- og omsorgsledelsen har kommunen godkjennelse for 300 overtidstimer.

– De forsøker bare å tegne et glansbilde, sier hovedtillitsvalgt Pål Mansika i Fagforbundet til Finnmark Dagblad, som forteller at de kan dokumentere opp til over 600 overtidstimer også i 2010, og ansatte som har vært på jobb et døgn i strekk.

Les mer i vår papir- eller E-avis (tirsdag og onsdag)

Fortsatte samarbeidet

Vikarbyrået, som kommunen brukte i 2009, fortsatte Hammerfest kommune også samarbeidet med.

– Dette vikarbyrået leverer ofte fagkompetansen som vi trenger til funksjonshemmede, og som mange andre vikarbyråer ikke kan levere. Så dem har vi ikke kuttet, forklarer kommunalsjefen.

– Hva gjør kommunen for å sikre at lovlig arbeidstid følges og overtidsbetaling til vikarene i vikarbyråene?

– Til nå har vi ikke gått inn og sett på kontraktene til vikarene. Det kan være at vi vil kreve å få sett kontraktene til vikarene for å se til at loven følges, og at det ikke skjer sosial dumping, svarer Kaj Gunnar Dahl.

– Måtte velge lov å bryte

Lokalpolitiker og assisterende direktør i Helse Finnmark, Jan Erik Hansen (KrF), ga i et formannskapsmøte høsten 2009 sin støtte til den ulovlige vikarbruken i Hammerfest, og viste til at kommuneledelsen måtte velge hvilken lov man skulle bryte.

– I den situasjonen måtte kommunen sørge for å ta seg av pasientene, og samtidig dekke vikarbehovet. Jeg har ikke forandret syn i dag, sier han, men påpeker at man ikke kan ha det slik at man tilstadighet bruker ulovlig overtid for å løse bemanningsmangel.

– Det må jobbes for å unngå det, fastslår han, og mener at Adecco-saken fra Oslo ikke kan sammenliknes med avsløringene i Hammerfest for over to år siden.

– Oslo kommune har satt ut hele driften på anbud. I Hammerfest kjøper vi tjenestene for å dekke opp et vikarbehov, mener han, og påpeker at han uttaler seg som lokalpolitiker.