(Finnmark Dagblad)

– Reinsdyrene er utrolig tilpasningsdyktig. Vi må nok bare gi oss over. Dyrene i Hammerfest er ikke som andre reinsdyr, sier miljøvernrådgiver Tom Eirik Ness.

Konflikter

Flerårige konflikter som følge av reinsdyr som tok seg inn i byen og forsynte seg av busker og bed, førte til at Reindriftsforvaltningen, Hammerfest kommune og Reinbeitedistriktet i 2005 inngikk en avtale om et reingjerde rundt byen.

Prisen ble fem millioner kroner, hvor staten dekket halvparten. Elektriske ferister skulle hindre dyrene i å ta landeveien inn til bebyggelsen.

Spaserer igjennom

Men strømhinderet til tross: Reinsdyrene bare fortsatte å spasere inn. Nå har kommunen mistet troen på el-feristene, som fungerer andre steder. Gammeldags rør-ferister skal i vår settes opp på riksveien inn til Hammerfest og mellom Hammerfest og Forsøl.

– Vi har brukt maks strømstyrke, så du kan si at reinen vant første runde, sier Ness.

I tillegg er deler av gjerdet plassert så lavt at det ligger under snøen når reinsdyrene kommer på sommervisitt.

– Forhastet

Høyre kaller hele gjerdesaken liker en farse.

– En skandale. Beslutningen har vært veldig forhastet. Fungerer det ikke nå, så bør det rives, sier gruppeleder Raymond Robertsen. –Viser det seg at det skulle fungere, er det likevel grunn til å spørre om Hammerfest er tjent med dette. Gjerdet kan bli et problem når byen skal vokse, sier han.

Vil flytte

– Overalt virker disse feristene, bare ikke her og på reinsdyr, sier ordfører Kristine Jørstad Bock (Ap).

Kommunen er i dialog med Vegvesenet, som i utgangspunktet ikke er spesielt begeistret for ferister av rør. Ordføreren ønsker samtidig å flytte reingjerdet opp på høydedragene slik at det ikke blir begravd av snø.

– Vi vil ha en god dialog med reindriftsnæringa. I avtalen heter det at gjerdet skal fungere, og det vil jeg si at det ikke gjør nå. Da må vi gjøre noe som så avtalen opprettholdes, sier hun.

– Intelligente dyr

Det er også rapportert om mange hendelser hvor simle og kalv har gått rett igjennom portene, som er utstyrt med hengende hindre.

I neste uke skal det gjennomføres en befaring av reingjerdet.

Miljøvernrådgiver Tom Eirik Ness tør ikke garantere at de nye feristene heller virker. I hvert fall ikke foreløpig.

– Jeg tør ikke garantere noe lenger. Dette er dyr som er like intelligent som en hund, så de lærer jo.

Hva synes du om reingjerdet? Si din mening her: