VG oppdaterte fredag sin statistikk over koronasmittede i Norge med to nye tilfeller i Finnmark, ett i Alta og ett i Sør-Varanger. Det er foreløpig ikke bekreftet fra kommunenes side at smittetilfellene faktisk har oppstått i de aktuelle kommunene.

– Vi har ikke fått bekreftet informasjon om at det er et smittetilfelle her i Alta, men vi jobber med saken. Nå i dag skal vi samles og gå gjennom alle testsvarene vi har fått tilbake de siste tre dagene. Jeg regner med at jobben er gjort i løpet av dagen, sier kommuneoverlege Frode Øverjord i Alta.

Oppdatering klokken 11.50: Øverjord ringer iFinnmark og forteller at han har gjort nærmere undersøkelser.

– Jeg har vært i kontakt med FHI, og med UNN, og det er ikke avdekket noen positive resultater så langt. Vi har ikke hatt noen positive prøver fra Alta på mange dager, og kan altså heller ikke nå identifisere noen som har testet positivt, sier Øverjord.

Han kommer med en oppfordring til leserne:

– Hvis det er noen fra Alta som nå sitter med en positiv test i hånda, så vil vi gjerne vite om det. Da må de gjerne ta kontakt med meg, sier Øverjord til iFinnmark.

Kan ikke bekrefte

Han forteller at kommunen vanligvis får en telefon fra laboratoriet i Tromsø dersom de får utslag på en test fra kommunen.

– Normalt ringer de fra Tromsø, men noen slik telefon har ikke kommet så langt. Vi har heller ikke på nåværende tidspunkt funnet noen positive resultater blant testene som er foretatt, sier Øverjord.

Ordfører Monica Nielsen i Alta skriver i en sms fredag kveld at hun heller ikke har informasjon som bekrefter smitte.

– Dette er ukjent for oss. Vi har ikke prøvesvar som tilsier at noen vi har testet de siste dagene har Covid-19, sier hun.

Beroliger befolkningen

I Sør-Varanger kan de heller ikke på nåværende tidspunkt bekrefte smitte, ifølge fungerende rådmann, Arnulf Ingerøyen.

– Dette er ukjent for meg, men smittevernoverlege eller kommuneoverlege vet kanskje mer om saken, skriver han i en sms til iFinnmark.

Smittevernoverlege Drude Bratlien i Sør-Varanger avkrefter smittetilfelle i Sør-Varanger.

– Jeg kan berolge dere med at det kke er noen positive prøvesvar her i kommunen i alle fall. Vi er litt usikre på hvor dette tallet kommer fra, men min teori er at det er en student eller en utflyttet person som fremdeles er folkeregistrert i kommunen, som har testet positivt et annet sted i landet. Det betyr at personen altså ikke bor her, sier Bratlien.

Ingen positive utslag

Hun sier at hun ikke har fått beskjed fra labaratoriet i Tromsø om positive tester fra Sør-Varanger.

– De pleier å ringe til alle døgnets tider dersom de får et positivt utslag på en test. Jeg har ingen ubesvarte anrop fra dem, og så langt jeg kan se, har vi heller ikke fått andre meldinger om positive prøver her i kommunen. Hvor VG henter tallene sine fra, er det nok best å ringe dem for å høre, for det vet vi ikke, sier Bratlien.

Hun forteller at det ikke er første gang det kommer informasjon fra VG og FHI som ikke stemmer med det konkrete smittetallet i kommunen.

– Vi stusset litt på det da vi i mars hadde registrert to tilfeller her i kommunen, mens FHI meldte om fire. Det sjekket vi opp på flere ulike måter, uten å finne flere smittede. Vi tror at det har noe med folkeregistrert adresse og ikke nødvendigvis bostedsadresse å gjøre, sier Bratlien.

Ulike rutiner

At ingen av kommunene har fått bekreftet smittetilfellene, kan skyldes at VG henter sine tall fra FHI, som har andre rutiner på registrering enn det som er vanlig for kommunene.

Mens kommunene registrerer smittetilfeller ut ifra hvor mange positive tester som har blitt tatt i de ulike kommunene, blir de hos FHI registrert geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Sistnevnte registrering innebærer ikke at personen faktisk oppholder seg i den aktuelle kommunen.

Dermed kan det registreres andre tall i en kommune hos FHI og VG enn det blir registrert hos iFinnmark og de ulike kommunene.

I tillegg mottar FHI også informasjon om smittetilfeller som ikke kommunelegene har fått.