Båt- og fergetilbudet i Finnmark er en tilbakevendende lidelseshistorie. Nok en gang melder fylkesrådet om rutekutt. For oss som sitter tett på fylkespolitikken er dette ingen overraskelse. Det som er overraskende er fylkesråden for samferdsel sin (bort)forklaring på elendigheten. Det skyldes i hovedsak to forhold, ifølge Masternes Hanssen.

«Når vi tidligere har hatt en regjering som har sulteforet oss, og at den internasjonale situasjonen samtidig sender kostnadene rett oppover, blir det reduksjoner i tilbudet», sier hun. Det er altså ingen snev av refleksjon eller selvkritikk i måten fylkeskommunen selv har disponert pengene på.

Litt historikk

Finnmark fylkeskommune hadde på sammenslåingstidspunktet en gjeld på 100 prosent av brutto driftsinntekter. Det vil si at gjelden var svært høy i forhold til inntektsgrunnlaget. Og i en tid med renteøkninger binder gjelden nå en stadig større del av driftsbudsjettene framover. I tillegg har fylkeskommunen valgt å gå til direkteanskaffelse av en kombibåt, der merkostnader skal dekkes med rutekutt. Hvor mye dette utgjør får vi ikke innsyn i.

Siste egne budsjett og økonomiplan for Finnmark fylkeskommune ble framlagt i 2018. Her ble det vedtatt en rekke konkrete investeringer og uspesifiserte kutt. Planen var allerede da og kutte 128,6 millioner på samferdsel og 85,7 millioner på utdanning over 4 år (2019-2022). Det er i stor grad denne planen fylkesrådet fortsatt styrer etter.

Nå ble ikke alle investeringstiltak gjennomført, men siden fylkeskommunen ikke kuttet kostnader i 2019, og heller ikke maktet å ta ned det akkumulerte underskuddet i 2020 og 2021, er det ikke overraskende at dette merforbruket nå må forsøkes dekkes inn i 2022 og kommende år.

Så til påstanden om at forrige regjering sulteforet fylkeskommunen. Det er flere måter å analysere det spørsmålet på, men om man ser på tallene for samferdsel så faller det i alle fall på sin egen urimelighet. Både frie inntekter og øremerkede midler til samferdsel økte under forrige regjering. Spørsmålet er om fylkeskommunen selv disponerte økningen i frie midler knyttet til samferdsel til samferdselsprosjekter?

Hva nå?

At den internasjonale situasjonen sender kostnadene oppover har Masternes Hanssen helt rett i. Inflasjon, økte renter, økte kostnader til bygg, asfalt, betong, drivstoff og så videre påvirker selvsagt også fylkeskommunen. Men dette er i stor grad kostnader som ligger foran oss. Den største ubalansen oppsto på et langt tidligere tidspunkt. Og hvis ikke fylkesrådet evner å gå i seg selv og sine egne historiske prioriteringer, er jeg redd de heller ikke er de rette til å lede fylkeskommunen framover.

Både statsminister Støre og finansminister Vedum gjentar nå, på inn- og utpust, at «De gode tider er over». – nå skal budsjettene kuttes for å få ned inflasjon. Vel, da blir det i alle fall bare tull å snakke om at «forrige regjering sulteforet oss». Den forrige regjering gjennomførte mange upopulære reformer nettopp fordi man i gode tider må omstille og bygge en buffer for de trangere tider man vet kommer. Nå velger dagens regjering heller å bruke masse penger på å gjenoppbygge gamle strukturer, og da blir inntektene til de spisse tjenestene som ferger, hurtigbåter og utdanning enda mindre. Hadde Solberg-regjeringen gitt fylkeskommunen et enda høyere driftsnivå i forrige periode, ville det måtte ha medført at finansminister Vedum måtte ha kuttet enda mer dramatisk inn i budsjettene fra 2023.

Jeg har stor forståelse for at det er krevende og jobbe med samferdsel i Troms og Finnmark. Det er store avstander både langs vei og sjø, og passasjergrunnlaget er begrenset. Fra Troms og Finnmark Høyre har vi hvert år i våre alternative budsjett satt inn mer penger til samferdsel. Dette har flertallet stemt ned. Politikk handler om prioriteringer. Ikke bare hva man prioriterer her og nå, men også hva som har blitt prioritert tidligere. Høy gjeld er en veldig viktig årsak til at handlingsrommet blir begrenset. De vedtak som ble gjort for flere år siden legger store begrensninger for dagens situasjon. Disse vedtak ble ikke gjort av forrige regjering, men av et flertall i forrige fylkesting. Såpass ærlig må fylkesråd for samferdsel kunne være med seg selv og omverden.