Gå til sidens hovedinnhold

«Ny runde om deponering i Repparfjorden – slaget er ikke tapt»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

EFTAs overvåkingsorgan ESA gjenåpner saken for tillatelser til deponering av gruveavfall i Førdefjorden, Repparfjorden, Bøkfjorden og Ranfjorden. Bakgrunnen er Norges Miljøvernforbunds (NMF) klage av 20. mai 2019 som påviser at Norge bryter med EUs vanndirektiv.

Gruvedumpingen har tidligere vært innklaget av bl.a Naturvernforbundet men saken ble avsluttet og lukket av ESA den 18. januar 2017. (ref vannportalen)

Mens Naturvernforbundet og de andre organisasjonene har vært mest aktive i media har Miljøvernforbundet siden 2012 jobbet mer målrettet for å få konkrete gjennomslag i sakene rundt gruvedumping i fjordene.

Miljøvernforbundet har blant annet dokumentert det unike livet på havbunnen i Førdefjorden (før gruvedumping) på tokt med M/S Miljødronningen og vært aktive på folkemøte, og kanskje aller viktigst er arbeidet med det rettslige i forhold til EUs vanndirektiv som Norge er tilsluttet men bryter. Kurt Oddekalv fikk to ganger tidligere stoppet store internasjonale giganter (bl.a Conoco) fra å gå inn med gruvedrift i Førdefjorden.

Miljøvernforbundet har jobbet opp imot russiske myndigheter i saken om Repparfjorden som vil medføre forurensning rett ut mot Barentshavet. Denne saken har bl.a vært gitt bred omtale på riksdekkene russisk TV. Det har vært vanskelig å nå frem i norske medier.

Norge har deltatt fullt ut i felles europeisk gjennomføringsstrategi for Det Europeiske vanndirektivet (WFD) siden 2001. Vannforvaltningsplanen «River Basin Management Plan» (RBMP) ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 1. juli 2016 og skulle være i tråd med WFD.

Fra 14. desember 2018 skulle WFD være en del av nasjonal rett. Dette har ikke Norge gjort, og norsk lovgiving er derfor vesentlig svakere enn det Europeiske vanndirektivet krever. Den norske vannforskriften skal, med bakgrunn i det konkrete innholdet, samsvare med WFD og fremme de samme formål og motiver som følger av EØS-avtalen. Norges eneste handlefrihet er å kunne bestemme formen og midlene for gjennomføringen (EØS avtalen artikkel 7).

ESA har derfor besluttet å gjenoppta saken med bakgrunn i Miljøvernforbundets klage. I en email fra ESA 13. januar 2020 skriver de:

"We finally acknowledge the concerns you raised with regard to the disposal of mining waste into fjords. As you know, the Authority has an open case with regard to such disposal and is currently looking into it. It will take into account your concerns in this frame."

De gitte tillatelser for gruvedumping i de nevnte norske fjorder er i følge Miljøvernforbundet gitt i strid med gjeldende lovgivning som Norge er forpliktet under.

Det er en stor seier at ESA nå har gjenopptatt saken omkring lovligheten av gruvedumping i våre fjorder på bakgrunn av vår klage.

Kommentarer til denne saken