Det sier fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) i Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding, etter at partene har inngått en ny avtale om anestesi og operasjoner.

Utgangspunktet for en slik avtale er at fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

– Fylkesrådet mener dette er en svært positiv sak, der Finnmarkssykehuset og fylkeskommunen i fellesskap har kommet fram til et godt samarbeid om et viktig helsetilbud til befolkninga, der pasientene bor, sier Wærnes.

Ved innlemmelse av Klinikk Alta i den nye avtalen vil flere pasienter kunne få behandling i Finnmark.

– Avtalen innebærer at færre pasienter må reise ut av fylket, og følgelig mindre belastning for den enkelte, med kortere reisevei og ventetid for pasientene. Et narkosetilbud i Alta vil derfor løfte tannhelsetilbudet i Alta og Finnmark, sier fylkesråden.

Han viser til at det også er svært positivt at øyeblikkelig hjelp ligger inne som en del av avtalen.

Avtalen, slik den foreligger i dag, har en utgift på kr 2,4 millioner kroner. Den nye avtalen vil koste én million kroner mer. Økningen skyldes utvidelse til Alta, lager, øyeblikkelig hjelp, samt justering av tidligere satser.