Den 27. Januar stilte FpU i Alta spørsmålet om Natur og Ungdom tar til seg den grundige vurderingen regjeringen har tatt, i forbindelse med kobbergruva i Kvalsund. Svaret på spørsmålet er lett, vi synes regjeringens vurdering ikke står på god nok forskning til å starte opp Nussirgruva. Videre har ikke regjeringen sett godt nok på andre alternativer som ikke bare styrker arbeidsplasser, men som også er en bærekraftig løsning.

2019 var året hvor Norge begynte å legge mer fokus på bærekraft og fremtidsrettet arbeid. 2020 burde være året vi ser at gruvedriften som ønsker å drive i Kvalsund, er et miljøskadelig prosjekt.

Prosjektet til Nussir ASA er ikke et fremtidsrettet prosjekt. Forskning fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Finnmark ignoreres til fordel for prosjektet, til tross for at det vises til alvorlige mengder med kobber, nikkel og krom som skal dumpes, som vil være akutt giftige for flere marine organismer. Blant annet vil det kunne hemme luktesansen til fisken sterkt, noe som vil være svært kritisk i flere stadier av kysttorsken og laksens livsløp.

Å ignorere fakta er noe man kun kan angre på i ettertid, derfor er det viktig å følge føre var-prinsippet. Men om forskning ikke er nok for å stille seg mot gruveprosjektet kan man også se tilbake til gruvedriften som var mellom 1972 og 1978. Siden gruvedriften på det sene 70-tallet har fortsatt ikke kysttorsken vendt tilbake til sitt gytested. Man kan også snu seg til Bøkfjorden om man er usikker. Erfaring fra Bøkfjorden burde også ringe i varsellampene, for avfallet som ble dumpet i Bøkfjorden viste oss at partiklene sprer seg mye lengre enn forventet.

Sammen med Indonesia, Papua New Guinea, Tyrkia og Chile, er Norge et av fem land i verden som fortsatt driver med gruvedumping. Men selv de øvrige landene dumper avfallet på flere tusen meters dyp, mens man i Norge dumper avfallet på 70 meters dyp i Repparfjorden, eller 300 meters dyp i Førdefjorden.

Men det er ikke bare fjorden og forskningen som blir overkjørt av Nussirs gruveprosjekt. Den lokale befolkningen overkjøres, og reindriften overses. Det er planlagt at gruven skal legges i området for både flytteleiet og oppsamlingsområdet.

Å risikere en fjord for å grave et hull er ikke noe vi i Natur og Ungdom ser på som et godt gruveprosjekt. Men formann i Alta Fpu har rett i en sak: Vi i Norge har bedre regelverk for gruvearbeidere enn andre land. I Norge får man som gruvearbeider en god lønn, ferie, HMS og mer. Men det betyr ikke at gruvedriften er eneste mulighet for grønne arbeidsplasser i Kvalsund. Fpu i Alta uttalte seg den 22. Januar om at kobber er viktig om vi skal kunne elektrifisere Norge, og at gruven i Kvalsund er måten å gjøre dette på.

Jeg vil i denne sammenheng foreslå en annen måte å skaffe kobber, uten å dumpe tungmetaller i fjorden, ødelegge for reindriften og ignorere beboerne. Hva med å resirkulere el-produkter og gjenvinne materiale?

Les også

«La Nussir få jobbe i fred!»

Om ønsket er å skaffe arbeidsplasser og få tak i kobber, vil det å gjenvinne materiale gi langt mer enn Nussir ASA. I en artikkel fra NRK kan man lese overskriften “Mer kobber i el-avfallet vårt enn i Repparfjord-gruven”. Tall fra 2016 viser at en gjennomsnittlig nordmann kastet 28,5 kg med elektrisk avfall. Vi kaster hvert år tonnevis med verdifullt avfall, fylt med kobber, gull og edelt metall for å nevne noe. Å gjenvinne dette materiale vil derfor være en langt bedre løsning enn å gå mot fisken, folket og fjorden.