Gå til sidens hovedinnhold

«NUSSIR må pålegges å benytte landdeponi»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet slutter seg til hva formann i Norges kystfiskarlag skrev i Nordlys 10 d.s. «Repparfjorden er et viktig gyteområde for fisk. Dette er oversett og ikke utredet forsvarlig, likevel sier myndighetene ja til gruvedrift. Norges kystfiskarlag er alvorlig bekymret».

Vi i Senterpartiet registrerer at næringsminister Røe Isaksen (H) ikke bryr seg om slike miljøbekymringer: Statsråden påstår at «spredning av partikler ikke vil medføre skade på livet i fjorden ut over deponiområdet» (Nordlys, 13 .d.s. s. 6-7).

Senterpartiet har programfestet at «Bergverksnæringa må utvikles på en slik måte at hensynene til lønnsomhet, sysselsetting, lokal verdiskapning, lokal kompetanseutvikling og miljø blir ivaretatt …»

Vi minner Regjeringen om at naturmangfoldsloven (2008) kommer til anvendelse og at det i § 9 fastslås at:

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».

Her svikter regjeringen Solberg. Føre-var-prinsippet er ikke ivaretatt. Vi i Finnmark Senterparti mener at regjeringen må pålegge NUSSIR å benytte landdeponi inntil mulig spredning av giftig partikkelstøv og -kjemikalier er endelig vurdert. Disse undersøkelser bør gjøres av kompetente forskere som ikke er avhengig av inntekter fra næringslivet, f.eks. av Havforskningsinstituttet.

Kommentarer til denne saken