Gå til sidens hovedinnhold

Nussir fra kobbergruve til koronagruve

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koranapandemien kan ikke begrunne tilsidesettelse av menneskerettigheter eller miljøhensyn.

Det er oppsiktsvekkende at distriktsminister Linda Hofstad Helleland, som har ansvar for samepolitiske spørsmål i regjeringen, gjør nettopp dette når hun skriver i Aftenposten 30. april. Der skriver hun at tillatelsen til gruvedrift i Repparfjord er viktig for å få flere i jobb etter koronakrisen og viktig for å oppnå det grønne skifte.

Statsråd Helleland burde være kjent med at et bredt flertall i Sametinget og halve styret i grunneierorganet Finnmarkseiendommen har gått mot gruvetillatelsen av hensynet til samiske næringer og samfunnsliv. Hennes argumentasjon for gruvetillatelsen er en kamuflasje av en meget svakt begrunnet og dårlig beslutning. Det er en beslutning som ofrer en nasjonal laksefjord til gruvedumpingsplass og ikke minst stenger reindriftas flyttlei og ødelegger dens trekkvei og kalvingsområde.

Kobberprisen har som følge av pandemien stupt slik at det i dag ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. Dessuten er overforbruk av samisk natur til et marked som ikke etterspør produktet ikke bare dårlig miljø og samepolitikk, men i høyeste grad dårlig samfunnsøkonomi. Prosjektets manglende samfunnsøkonomiske lønnsomhet tydeliggjøres da også av at Frp og Krf i Finnmark mener at det er nødvendig at staten går inn og investerer i prosjektet for å berge det og tiltrekke seg private investorer. En kobbergruve i Repparfjord blir ikke bedre av at det framstilles som en koronagruve.

Det var faktisk ikke behovet for det grønne skiftet som begrunnet gruvetillatelsen i Repparfjord slik distriktsminister Helleland framstiller det i sitt innlegg. Å tillate miljøødeleggelser og ødeleggelse av grunnlaget for samisk kultur kamuflert som god arbeids- og klimapolitikk er rett og slett ikke riktig, redelig eller akseptabelt.

Vi trenger bærekraftig næringsutvikling og arbeidsplasser, også for å sikre samisk samfunnsutvikling. Det skjer ikke gjennom hensynsløse natur- og miljøødeleggelser stikk i strid med FNs naturpanel sine anbefalinger eller gjennom å ødelegge for eksisterende næringsutvikling som fiskerier og reindrift. Det skjer gjennom at man ivaretar og fornyer det som har dannet grunnlaget for bosetningen i dette området.

Kommentarer til denne saken