NRK med aktiv usynliggjøring av det samiske

Filmen "Frozen 2" er inspirert av samisk kultur og av reindriften. En samisk ekspertgruppe har samarbeidet tett med Disney-konsernet i utforminga av karakterer som Kristoff og reinsdyret Sven (bildet). Men i NRKs dekning av arbeide med filmen er det "norsk høst" som gjelder og det samiske blir ikke nevnt med ett ord. "Dette skjer i FNs urfolksspråkår i regi av en global mediegigant. Forklar meg hvorfor NRK desken mener det ikke har riksdekkende interesse!" skriver Sametingets direktør Rune Fjellheim. Illustrasjon: Disney / skjermfoto fra nrk.no

Filmen "Frozen 2" er inspirert av samisk kultur og av reindriften. En samisk ekspertgruppe har samarbeidet tett med Disney-konsernet i utforminga av karakterer som Kristoff og reinsdyret Sven (bildet). Men i NRKs dekning av arbeide med filmen er det "norsk høst" som gjelder og det samiske blir ikke nevnt med ett ord. "Dette skjer i FNs urfolksspråkår i regi av en global mediegigant. Forklar meg hvorfor NRK desken mener det ikke har riksdekkende interesse!" skriver Sametingets direktør Rune Fjellheim. Illustrasjon: Disney / skjermfoto fra nrk.no

Av

Da nyheten om “Frozen 2” kom nå nylig, var vi i det samiske samfunnet forventningsfulle til omtale i riksdekkende medier av det innovative samarbeidet mellom det samiske folk og Walt Disney Animation Studios.

DEL

MeningerInnlegget var først publisert på Nordnorsk debatt.

NRK velger i stedet å lage en videosak til førstesiden på NRK.no som ikke omtaler det samiske med ett ord. I stedet er hovedfokuset «Frost 2 inspirert av norsk høst». Deretter kom Dagsrevyens dekning av dette, der heller ikke et ord om det samiske nevnes. Dette er direkte feilinformasjon fra NRK og man burde kunne forvente at NRK opplyser det norske folket om hva som faktisk er sentrale fakta i saken, nemlig at WDAS og det samiske folket har hatt et tett samarbeid omkring Frozen 2. Dette burde ha vært hovedfokuset i saken og ha riksdekkende nyhetsverdi i Norge. (Noe av dette er forsøkt korrigert, etter at vi tok kontakt, ved å endre førstesiden over et døgn etterpå. Dagsrevyens innslag består.)

Mandag 30.09.19 kl. 17:00 ble nemlig samarbeidsavtalen mellom Sametingene, Samerådet og Walt Disney Animation Studios (WDAS) offentliggjort. Dette er et samarbeid som på vårt initiativ ble igangsatt for ganske nøyaktig ett år siden. Siden januar i år har en ekspertgruppe, kalt Verddet, utpekt av Sametingene og Samerådet, sittet i tett samarbeid med filmskaperne for å sikre at våre interesser ble ivaretatt og sikre en så god historie som mulig, til gjensidig glede og nytte. Det er fortsatt WDAS og filmskapernes historie, men tips og råd fra våre folk har sikret at vi unngår utilsiktede stereotyper og elementer som kunne oppfattes som støtende. Oppdraget var å også gjøre vårt folk stolte av filmen.

Sametingene og Samerådet var i Oslo for en uke siden, der produsent Peter Del Vecho hadde en egen presentasjon om arbeidet med filmen. Det var en rekke inviterte journalister i salen, inkludert journalisten som laget innslaget til Dagsrevyen 30.09.19. NRK Sápmi lagde en egen sak fra denne presentasjonen der det samiske står sentralt.

Se samisk-inspirerte innslag i denne traileren til filmen

Da Peter Del Vecho presenterte og anerkjente sametingspresidentene og Verddet gruppen i salen, og også omtalte det gode samarbeidet med det samiske folk, utbrøt det spontan applaus blant tilhørere og journalister i salen. På bakgrunn av interessen fra en rekke mediehus i etterkant av presentasjonen ble det påfallende stille fra journalisten fra NRK sentralt.

TV2 derimot ga det samiske god dekning i sin sak på TV2 nyhetene.

Journalisten fra Helsingin Sanomat, Finlands største avis, hadde reist til Oslo for å muligens forsterke tidligere artikler om kulturell appropriasjon av samisk kultur, men fikk i stedet snu hele problemstillingen på hodet idet det samiske folk, representert i salen, hadde samarbeidet for å hjelpe WDAS slik at de skulle unngå slike anklager. Altså kulturelt samarbeid.

Dette er ikke første gang vi ser at NRK ikke nevner det samiske på sin førsteside. Da Walt Disney Animation Studios i sommer, nærmere bestemt 19. juli, annonserte at den neste Frost filmen også vil komme på samisk, så vi det samme. Til tross for at det var såkalt agurktid, ble det ikke en sak på NRKs førsteside. I NRKs egen langtidsstrategi heter det så fint: NRK er den beste formidleren av norsk og samisk virkelighet. NRK Sápmi har selvfølgelig laget saker som dekker dette, men det er altså ikke nok til å vekke NRK deskens landsomfattende oppmerksomhet/interesse.

På førstesiden 30.09.19 på NRK.no kunne vi lese at Politihøgskolen har inngått samarbeid med IT-gigant CISCO. Det fikk førstesideoppslag og en flott dekning i Dagsrevyen. Sametingene i Norge, Sverige og Finland samt Samerådet, på vegne av det samiske folk, har altså inngått samarbeidsavtale med verdens største medieselskap, representert ved WDAS. Det er ikke verdt spalteplass på førstesiden.

Vårt samarbeid er et ganske unikt eksempel på hvordan et folk proaktivt kan unngå kulturell appropriasjon, men heller innlede et kulturelt samarbeid.

Uten å ha foretatt en nærmere analyse av det samlede mediebildet, så er dette et grelt eksempel på regelrett usynliggjøring av samisk virkelighet i norsk media. Jeg ønsker en forklaring på hvilke mekanismer som er i sving når slikt skjer. Det er fra vårt ståsted lett å bli konspiratorisk, men gi oss et hint om hva som eventuelt er galt.

Vi sitter med en ubehagelig følelse av at det kun er det eksotiske og kuriøse som får ordentlig gjennomslag, og at poenget er å være tilstrekkelig annerledes. Det skaper oppslag. Listen vil være lang av store politiske saker det samiske samfunn engasjerer seg i og som får liten eller ingen oppmerksomhet på riksplan.

Jeg skal være varsom med å bevege meg inn på den politiske arenaen, men vil nevne en sak jeg som direktør måtte svare for i Dagsnytt 18 for et par år siden, der vår tradisjon om å be om ro på steder vi ønsker å bygge gjennom å overnatte på stedet, ble gjenstand for debatt. Det var tydeligvis eksotisk nok, men når vi forsøker å selge inn at vi har fått en avtale om tilbakeføring av våre stjålne kulturskatter, men ikke har museer med gode nok magasiner til å ta imot dem på grunn av at det samiske samfunn ikke har muskler til å finansiere utbyggingssaker, da er det stille.

Vi er fortsatt avhengig av å få tilslutning fra storsamfunnet for den utviklingen vi skal ha i det samiske samfunn. Det er imidlertid krevende å bygge en opinion når vi ikke synes i riksmedia

Vi må tydeligvis basere oss på å klare oss selv i forsøket på å nå storsamfunnet med våre gladnyheter. Usynliggjøring er et utrolig sterkt og effektivt negativt virkemiddel som her er brukt. Det er ikke det eneste eksemplet, men for oss oppsiktsvekkende, og i en sak som det fra samisk side er full oppslutning om.

Det har i så måte vært mye lettere å forholde seg til, og forhandle med, Walt Disney Animation Studios enn å slåss mot mange av maktstrukturene som overser oss i det norske samfunnet, inklusive en til tider uinteressert og likegyldig norsk mediebransje, der det samiske enten eksotifiseres, bagatelliseres eller skandaliseres. Vi har hos WDAS møtt genuin vilje til å lytte, ta hensyn og rett og slett møte oss med respekt.

Når Frozen 2 har premiere den 25. desember vil alle få se den samiske inspirasjonen i filmen. Frozen 2 premieren på samisk, blir en helt ny og spesiell opplevelse for våre barn. Samiske barn får for første gang en storfilm på sitt språk og med gjenkjennelig innhold samtidig med majoritetsbefolkningen. Dette skjer i FNs urfolksspråkår i regi av en global mediegigant. Forklar meg hvorfor NRK-desken mener det ikke har riksdekkende interesse!

NB: NRK har etter publisering av dette innlegget oppdatert sin artikkel på nettsidene med fyldig omtale av de samisk-inspirerte innslagene i Disneys «Frost 2».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags