I et leserinnlegg publisert hos iFinnmark beskylder Charles Wara NRK Finnmark for å beskue verden fra Alta. Han viser til en TV-sak på Nordnytt torsdag 4. juli, som handlet om en regnfull juni som gir lavere strømpriser. Han reagerer på at vi ikke opplyser i saken om at det har vært lite nedbør i Varanger-området, og hevder videre at det begynner å bli en vane at NRK Finnmark kun ser verden fra Alta.

LES OGSÅ: At Marienlyst beskuer verden ut i fra sitt lille kikkehull, er vi for lengst blitt vant til. At Nordnytt/NRK Tromsø/NRK Alta gjør det samme – begynner vi også å bli vant til

Til det aktuelle innslaget er det å si at saken ikke er en værrapport fra Troms og Finnmark. Saken handler om at det har vært mer nedbør enn normalt i juni i Norge totalt sett, og at dette kan gi lavere strømpriser. Vest-Finnmark skiller seg ut med dobbelt så mye nedbør enn normalt. Dette fører til at man for første gang på ett år eksporterer strøm fra Norge, i stedet for å importere, noe som forhåpentligvis kommer forbrukerne i hele fylket til gode.

Hvis vi i en slik sak skulle tatt med at det var normale mengder med nedbør i juni i Øst-Finnmark hadde det trolig vært mer forvirrende enn oppklarende for seerne, og utenfor sakens fokus, som vi sier i journalistikken.

Saken ble løst i Alta, noe som er naturlig siden fylkets største kraftverk er i Sautso, og Ishavskraft, som er en av Norges største strømleverandører, har kontorer der.

NRK Finnmark lager TV-innslag hver eneste dag til Nordnytt. Vi er svært opptatt av å speile fylket, og nettopp derfor har vi reportere i Alta, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes for å få dette best mulig til. At vi dekker Alta, som er den desidert mest folkerike kommunen, er helt naturlig. Men det betyr ikke at vi ikke har saker fra andre steder i fylket.

En gjennomgang av TV-sakene de to siste ukene viser at vi har vært i Gamvik, Hammerfest, Lakselv, Berlevåg, Kirkenes og Vardø. Noen av stedene flere ganger. Våre reportere har også bidratt med saker fra Svalbard og Russland.

Fire saker har de siste to ukene blitt lagd av våre reportere i Alta. Den nevnte regnsaken er den ene. Den andre saken handler om forslaget til nytt kvotesystem for fiskeriene, hvor roboter kan bli mer vanlig i industrien. Den tredje handler om at Senterpartiet er største parti i Troms og Finnmark, og den fjerde om ubåtulykken i Russland. Jeg kan ikke se at noen av disse sakene handler utelukkende om Alta, men heller har interesse i både Troms og Finnmark.

Til sist hevder Wara at NRK Finnmark ikke omtalte det flotte juliværet vi hadde i hele fylket i fjor. Det stemmer ikke. Blant annet hadde vi sak på Nordnytt torsdag 19. juli om tropevarmen i Finnmark. Saken var ikke fra Alta, men hentet inn i Hammerfest. Der ble det også behørig nevnt at det ble satt ny varmerekord på Makkaur fyr i Båtsfjord – i Øst-Finnmark.