(Bergensavisen)

– Jeg synes det er veldig uheldig at Regjeringen griper inn i konflikten, og trist at arbeidsgiversiden ikke vil løse de underliggende problemene, sier han til NRK.

Tvungen lønnsnemnd betyr i praksis at streiken avblåses, og det er det som trolig vil skje i ettermiddag.

Kommunestreiken, som har vart siden 27. mai, omfatter allerede 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1.891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i virksomheter som bibliotek.

Nærmere 180 skoler og 35 barnehager landet over er berørt av streiken, i tillegg til en rekke skoler og barnehager i Oslo.

Tilbud om 2,8 prosent lønnstillegg

KS og Oslo kommune kom til enighet med de andre tre hovedsammenslutningene, LO, YS og Akademikerne, men ikke Unio. Avtalen Unio ikke ville gå med på, var et lønnstillegg på 2,8 prosent, som er 0,1 prosentpoeng over avtalen i frontfaget.

I første omgang var det 7.390 ansatte som ble tatt ut i streik, men over 15.000 ansatte la ned arbeidet i et nytt uttak fra og med sist tirsdag.

Varslet opptrapping

Unio sendte varsel om nytt streikeuttak torsdag ettermiddag. Opptrappingen rammer kommunene der det allerede er medlemmer som er tatt ut i streik.

Det gjelder ti av landets fylkeskommuner, deriblant Oslo, samt kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

Hardest rammet blir Stavanger kommune, der hele 290 nye ansatte tas ut i streik. I tillegg legger 231 ansatte i Kristiansand ned arbeidet, og altså 221 i Bergen.