Det var i juli Norwegian varslet at de vil kjøpe opp Widerøe, Norges tredje største flyselskap.

Konkurransetilsynet har fredag morgen varslet at de foreløpig stanser oppkjøpet. Det kan være fare for at konkurransen i det norske markedet for luftfart blir svekka om Norwegian får kjøpe Widerøe. Konkurransetilsynet må derfor gjøre ytterligere analyser av oppkjøpet, melder Konkurransetilsynet.

– Markedet for luftfart er et stor og viktig marked for norske forbrukere. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske flypassasjerar skal ha et best mulig tilbud til lavest mulig pris. Det er nødvendig med ytterligere analysar av hvordan Norwegian sitt kjøp av Widerøe vil påvirke konkurransen i markedet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

De vil innen 17. november 2023 vil legge frem en ny vurdering.

Tar til etterretning

Norwegian tar til etterretning at Konkurransetilsynet ønsker å bruke noe mer tid på sin vurdering av søknaden og ser frem til den endelige avgjørelsen i saken, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en pressemelding.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet og har levert inn en omfattende dokumentasjon innen de fristene tilsynet har satt. Vi er også kjent med at de har innhentet tredjepartssynspunkter. At Konkurransetilsynet trenger mer tid tolker vi som et resultat av at store mengder informasjon og data skal gjennomgås, sier Karlsen.

– Vårt mål med kjøpet av Widerøe ligger fast. Vi vil skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer. Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon. Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag. Widerøe vil bestå som egen merkevare, ha hovedkontor i Bodø og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen, sier Karlsen.

Siste frist for Konkurransetilsynets gjennomgang er 3. januar 2024. Både Norwegian og Widerøe vil fortsette å samarbeide tett med Konkurransetilsynet og dele all relevant informasjon med mål om å få transaksjonen godkjent så raskt som mulig.