Gå til sidens hovedinnhold

Norges Miljøvernforbund støtter bærekraftig finans med grønn giv!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norges Miljøvernforbund (NMF) støtter norsk oppdrettsnæring, men en slik støtte forplikter næringen til å praktisere sirkulærøkonomisk, slik at sameksistensen mellom næring, samfunn og natur kan oppnås. Norge er forpliktet til å følge klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet, såkalt taksonomi. Taksonomi er et sentralt verktøy i EUs- og Norges grønne omstilling. Innsatsen rettes mot grønne investeringer- og motvirker grønnvasking. Satsingen understøttes av en rekke direktiver- og for at en økonomisk aktivitet skal betegnes som miljømessig bærekraftig må den bidra til å nå minst ett av EUs seks miljømål uten å skade en eller flere av de andre miljømålene i vesentlig grad:

1. Begrensning av klimaendringer.

2. Klimatilpasning.

3. Bærekraftig forvaltning av vann- og havressurser.

4. Overgang til en sirkulær økonomi.

5. Forebygge og bekjempe forurensning.

6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

Selv om elektrifisering medvirker til at CO₂ utslippet reduseres, så må hele produksjonsprosessen tilfredsstille sirkulærøkonomiens kjøreregler, basert på EUs «closing-the-loop» betraktning. EUs miljø-retningsvalg er tydelig:

Beskytte, bevare og forbedre jord, luft og vann.

Redusere avfallsmengden.

Resirkulere.

Forhindre forringelse av menneskers og dyr sin helse.

EU retter stor innsats på taksonomi og sirkulærøkonomi. Tiden er over for åpne merder i sjø. Tiden er inne for bærekraftig finans og grønn giv. Det er kun lukkede oppdrettsanlegg som er fremtiden, her kan norsk industri vise veien.

Kommentarer til denne saken