Gå til sidens hovedinnhold

Norge skal være stolt av at vi har en sterk og levende reindriftsnæring

I forbindelse med at Stortinget behandlet reindriftsavtalen holdt jeg følgende innlegg i Stortinget:

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

President:

Æ e glad for at vi har fått til en reindriftsavtale og at det i avtalen er tatt med penger til beredskap slik at vi kan håndtere slik tilstander som vi har hatt i vinter.

Det har vært ei krevende til for reidriftsnæringa og æ vil her benytte anledninga til å skryte av det arbeidet som næringa gjorde i en vanvittig tid. Det var barn av reindrifsutøvere som ikke så faren sin hele vinteren. Fokus på å skaffe mat til dyra var fantastisk!

Foringa startet tidlig og denne foringa førte til at vi nesten ikke har hatt dødsfall pga beitekrisa. I 1989 mistet en 60% av reinflokken og problemene var kjempestore over lang tid.

Forutsigbarhet for næringa gjelder også hvor mye av produksjonen som skal gå til rovvilt. Rovvilt gjør store inngrep i reineierens økonomi. Senterpartiet mener staten ikke oppfyller sine forpliktelser ved å la rovvilt ta en så stor del av reinnæringens levebrød. Det vi opplever nå er at nyfødte kalver i for stor grad blir ørnemat. For de som opplever dette er det tragisk og kanskje unødvendig.

Vi må i mye større grad lytte til næringa sjøl, og virkelig anerkjenne den solide kompetansen næringa besitter. Reindriftsnæringa sjøl er dem som kan fortelle hva som fungere og hva som ikke gjør det, og da må vi lytte.

Og vi må ta inn demmes kompetanse på samme måte som man på andre felt har ekspertutvalg og fagkyndige utredninge. Man treng ikke ha en akademisk doktorgrad for å være ekspert.

Når det blir snakk om reindrift så blir det ofte snakk om reintall. Æ har sagt det før her på Stortinget, og sier det igjen; Reindrift e så mye mer enn reintall. Fremover håper æ vi nu kan legge litt vekk reintallsfokuset.

I forhold til vurderinger av reintall, så må det henge sammen med inngrep i beiteland. Arealvern e og blir det viktigste for reindriftas fremtid.

Man kan ikke bare fortsette å bygge ned beiteland, for så å be reindrifta leve av mindre og mindre rein. Alle vi andre forvente årlig lønnsøkning. En næring kan ikke leve med at inntjeningsgrunnlaget smuldrer bort, og i neste runde bare avbøtes med krav om ytterligere reduksjon av reintall. Reindrifta skal ha forutsigbarhet og en reell medbestemmelsesrett for egen næringsutvikling.

President:

Det er det gledelig å se at det er god rekruttering til næringa. Mye ungdom deltar og vil inn i reindrift, helt eller delvis. Tall fra undersøkelser viser at reindrift, sammen med fiskeri, skiller seg kraftig ut fra alle andre yrker hva gjelder trivsel i jobben sin.

Norge skal være stolt av at vi har en sterk og levende reindriftsnæring. En unik urfolksnæring som produserer fantastiske råvarer på karrige og værharde beiteområder, og på den måten viderefører en stolt og rik kulturarv.

Kommentarer til denne saken