Tar behandlingene det offentlige ikke rekker – sitter igjen med rekordoverskudd

MYE Å GJØRE: Leif Roar Falkum (t.v.) og Per Johannessen bokfører et svært godt år for Ressursklinikken AS.

MYE Å GJØRE: Leif Roar Falkum (t.v.) og Per Johannessen bokfører et svært godt år for Ressursklinikken AS. Foto:

Men de nekter å bli omtalt som velferdsprofitører.

DEL

[ROMERIKES BLAD]: – Det er Stortinget som har bestemt at det skal gis privat behandling når det offentlige ikke klarer å overholde behandlingsfristene selv. Da blir det feil å kalle oss som har fått i oppdrag å avhjelpe det offentlige for velferdsprofitører, sier Leif Roar Falkum.

Drøyt 10 er gått siden psykiateren etablerte Ressursklinikken AS, en klinikk for psykiatriske lidelser som så potensialet i Stortingets innføring av tidsfrister for behandling i det offentlige helsevesenet. Brytes tidsfristen skal pasientene tilbys behandling av private behandlere. I fjor vant Ressursklinikken to anbud på rammeavtaler for behandling av fristbruddpasienter med staten, i Møre- og Romsdal og i Finnmark.

– Ingen garanti

Nå viser 2017-regnskapet at omsetningen økte med over 10 millioner kroner og at klinikken satt igjen med et overskudd før skatt på solide 6,3 millioner.

– Mye av omsetningsøkningen skyldes oppdrag gjennom fristbrudd-avtalene, sier Per Johannessen, daglig leder av klinikken, også han opptatt av å avvise et velferdsprofitør-stempel.

Ressursklinikken AS

2017

2016

Driftsinntekter

21 726 000

10 180 000

Driftsresultat

6 319 000

553 000

Resultat før skatt

6 303 000

554 000

– Hadde vi jobbet oss inn i et marked det offentlige kunne håndtert selv, hadde saken stilt seg annerledes. Men her er det altså Staten som kommer til det private og spør om hjelp gjennom anbudsrunder for å tilfredsstille lovverket. Det er også viktig å huske at disse rammeavtalene ikke er noen garanti for at vi faktisk får oppdrag. Vi har så langt omtrent ikke hatt oppdrag i det hele tatt i Møre- og Romsdal, men veldig mange i Finnmark.

Større bevissthet

Falkum og Johannessen forteller at klinikken i tillegg fristbrudd-oppdragene også leverer spesialisterklæringer til NAV-systemet og bistår med rådgivning i bedriftsmarkedet. Og så driver de selvsagt ordinær behandling av privatpersoner som søker hjelp. Også på det området øker etterspørselen. Falkum tror ikke det er fordi flere og flere får psykiske problemer.

– Undersøkelser viser at en tredjedel av oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet, og den andelen har nok vært ganske konstant. Men bevisstheten rundt slike lidelser er blitt større og terskelen for å søke profesjonell hjelp er blitt lavere, sier han.

Ressursklinikken har 15 egne ansatte behandlere, i tillegg til samarbeidspartnere de leier ressurser fra i perioder med ekstra stor etterspørsel.

Falkum mener det i stor grad er de samme psykiske lidelsene som rammer nå, som tidligere.

– I den grad vi ser noen endring på dette området er det kanskje at det er blitt tøffere å være ungdom. De opplever press på flere områder. Flere enn før blir nok slitne, og flere enn før dropper ut av skolen.

Artikkeltags