Vladimir Putin og hans Russland ruster igjen opp på Novaja Semlja. Dette er en øy som alltid har hatt en fryktet posisjon hos befolkningen i Finnmark. I 1961 sprengte russerne tsar bomben, verdens største atombombe, på øya som bare ligger 80 mil fra kysten av Finnmark.

Et nytt missilsystem utplasseres nå på den fryktede øya. Men i Norge toer vi tilsynelatende våre hender. Å stole ubetinget på at den relativt ustabile Donald Trump og hans administrasjon alene skal stå for forsvaret av Norge, kan vise seg å bli en kostbar affære. Å diskutere bagateller blir fånyttes, det må handles resolutt og kraftfullt.

Det er tidligere kjent at Russland har plassert kortdistansemissiler på Sredny-halvøya, og også det er en kilde til bekymring. De har også gjennomført en øvelse utenfor Lofoten tidligere i år, hvor russerne gladelig viste sin slagkraft og avfyrte missiler. At øvelsen ble lagt utenfor Norges kyst, viser åpenbare tegn på aggresjon, selv om det foregikk i internasjonalt farvann.

Den norske forsvarssjefen Haakon Bruun-Hansen har gitt uttrykk for bekymring. Han mener opprustningen er et russisk markeringsbehov, og sier man er usikre på Russlands intensjoner.

Professor ved NTNU og ekspert på internasjonal politikk, Jo Jakobsen, forteller til VG at dette er et pressmiddel og signal fra Russland, og kaller det alvorlig.

I Norge har det vært arrangert defensive øvelser, men fokus på å forsvare territoriet. Samtidig er det vi ser hos russerne, øving på offensive operasjoner. Det er en helt annen tilnærming og noe man bør være sterkt bekymret for.

Nettstedet aldrimer.no presenterte i forrige uke oppsiktsvekkende opplysninger fra høytstående, men anonyme, kilder om at russiske spesialstyrker har vært på Svalbard og Fastlands-Norge. – Taktiske innsatsgrupper av russiske spesialstyrker har de siste dagene operert på norsk jord, både på Svalbard og Fastlands-Norge. Spesialstyrkeoperatørene har utført rekognosering mot nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur. Operatørene har også utplassert tekniske monitoreringssystemer og sensorplattformer, skriver nettstedet.

PST sier i en kort kommentar at «de ikke har bevis for dette». – Vi har ikke dekning for å si at det som refereres i saken (på aldrimer.no journ.anm.) stemmer. Utover det så gjelder det vi har skrevet i vår trusselvurdering, forteller Aamodt. Det er umulig å lese dette som en avkreftelse av de faktiske forhold. Og om dette rent faktisk hadde skjedd, ville trolig ikke norske myndigheter gå ut med det og stå for den ydmykelsen det vil være at man har så liten kontroll innenfor egne grenser.

Særlig for Finnmark er det svært dramatisk og ubehagelig om slike operasjoner skjer på vårt område. At det ikke virker å bekymre regjeringen i nevneverdig grad, er en grov unnlatelsessynd.

Det første Norge bør gjøre, er å ikke provosere våre allierte gjennom å ikke bidra med to prosent av Brutto nasjonalprodukt (BNP) på Forsvaret. USAs ambassadør Kenneth J. Brathwaite har antydet et ultimatum, ettersom Norge per i dag er det eneste Nato-landet med grense til Russland som ikke når målet om å bruke 2 prosent på forsvar. Dette ifølge Christian Tybring Gjedde i utenriks- og forsvarskomiteen.

Her er det bare å få pengene på bordet. At dette er viktigere enn diskusjonen om det skal være 20 eller 18 kroner i bompenger på ulike passeringspunkter, kan det ikke være tvil om.

Redaktøren for nettstedet aldrimer, Kjetil Stormark har tidligere skrevet følgende i en kommentar: Forsvaret har ikke lenger evnen å kunne forsvare Norge. Vi greier heller ikke levere på våre alliansemessige forpliktelser. At dette fortsatt møtes med skuldertrekk i det politiske miljøet, er en direkte skandale. Det er et løpende svik mot det norske folk.

Det har han selvfølgelig helt rett i. Befolkningen i Finnmark har ingen grunn til å føle seg trygge. Vi ligger nå nærmest ubeskyttet, og våre militære kapasiteter er så kraftig nedbygget at det nesten ikke er noe igjen. Oppbygningen som skjer på Porsangmoen er liten i den store sammenhengen. Heller ikke et ekstra jegerkompani med noen titalls ansatte i tillegg til vernepliktige i Sør-Varanger, kan regnes som noe forsvar i denne sammenheng.

Det eneste Norge kan gjøre, er å flytte den slagkraft man har lenger sør i landet til Finnmark, samt å legge penger på bordet for å bygge opp et forsvar som har en reell mulighet til å yte motstand. Bare slik kan vi vise at vi ikke akter å la oss intimidere av russisk aggresjon. Blant annet virker det meningsløst å bygge opp luftforsvaret på Rygge, her må man få personell og utstyr nord i landet. Det er lite som tyder på at det er svenskene vi bør frykte.

Vi vet at det ligger store ressurser i nord. Det er rike forekomster av olje, mineraler og fisk. Dersom russerne skulle ønske det, er det bare å forsyne seg. Veien ligger åpen for fiendtlige elementer.

Norge har sameksistert i mange år i fred og harmoni med russerne. Slik ønsker alle at det skal fortsette. Men for at det skal skje, kan vi ikke la oss true og skremme av bøllete oppførsel, tvert imot er vi nødt til å gjøre det vi kan for å ta vare på egne grenser og sikre norske interesser. Det er på tide å våkne snarest!