Vi har ventet i fem lange år.

Endelig skulle samer og særlig kvener, norskfinner og skogfinner få sin historie fortalt - de som nesten aldri vises eller høres. De som aldri har fått noe unnskyldning fra staten eller noe parlament. I stedet kupper NSR den nasjonale voksenopplæringen med Fosen-demonstrasjon i Oslo - Norges mest omtalte reindriftssak og for den mest privilegerte delen av den samiske befolkningen. Mens hele Norge lytter, så lytter NSR til dem som de alltid lytter til mest; reindrifta.

Under et døgn etter fremleggelsen av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, og før hele rapporten er lest opp, demonstreres det foran slott og regjering. Og sametingspresidenten benyttet den høytidelige overrekkelsen til å fremme politikk i forhold til en enkeltsak. Det hadde kostet så lite å gi de stemmeløse rommet. De som aldri synes og aldri høres. Det hadde de fortjent.

Hvor er solidariteten med de som aldri har vært funnet verdig en unnskyldning? Kvener, norskfinner og skogfinner har aldri vært privilegert nok til å få den unnskyldningen vi samer har fått.

La det være klart, staten må rydde opp i Fosensaken. Glem likevel ikke de som ofte er stemmeløse og som endelig fikk søkelys på sin situasjon. Det er de som burde lyttes til disse dagene. Her er kunnskapsmangelen til Norge størst.