Gå til sidens hovedinnhold

«Norge bør se til Berlevåg»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets klimapolitikk skal skape jobber og kutte utslipp. Da gjelder det å støtte opp om de gode prosjektene som kan både bygge og trygge framtidas arbeidsplasser.

Finnmark trenger flere grønne lønnsomme industriarbeidsplasser. I Berlevåg går man foran og viser hvordan vi skal bygge landet i det tjueførste århundret. Muligheten og viljen til å skape et nytt industrieventyr er stor. Det må vi som politikere støtte og løfte frem.

Men det holder ikke med klapp på skulderen og tomme lovord, slik Regjeringen har kommet med. Det trengs aktive grep fra en stat som vil legge til rette for nye grønne næringer gjennom å bruke det offentliges muskler.

LES OGSÅ: Støre lover at Finnmark skal merke en forskjell, men hva betyr det: – Folketallet gikk ikke ned da vi styrte

Arbeiderpartiet vil satse på hydrogen som en ny industri i Norge. Vi ønsker å legge til rette for at Nord-Norge kan bli en ny grønn energiregion gjennom nettopp å satse på hydrogen og prosjekter som det i Berlevåg. Det vil gi arbeidsplasser i hele landsdelen. Men for å muliggjøre dette må man løfte hele verdikjeden og satse på både produksjon, distribusjon og teknologi for bruk - samtidig.

Raggovidda har blant de beste vindressursene i landet. Varanger Kraft har jobbet i 10 år for å realisere vindparken, og har etablert et godt samarbeid med lokale industrielle aktører. Vindkraftprosjektet er godt planlagt, lokalt forankret og ønsket. Kraften produsert her kan gjøre det mulig å satse på både grønn hydrogen og ammoniakkproduksjon.

Berlevåg kommune har laget en imponerende plan for en storsatsing på sirkulærøkonomi. Hvis prosjektet realiseres vil det kunne skape store ringvirkninger og bidra til arbeidsplasser og vekst langt utover selve vindkraft- og hydrogenprosjektet. Da trengs det et virkemiddelapparat som både bidrar til realisering av prosjekter som dette, og som sørger for brede ringvirkninger fra nye hjørnesteinsbedrifter.

Hydrogenindustrien i Berlevåg kan kobles med alt fra fjernvarmeanlegg og grønt veksthus lokalt til å gjøre fjernvarmeanlegget på Svalbard utslippsfritt. Dette vil bidra til betydelige utslippskutt som vil hjelpe Norge med å nå våre klimamål innen 2030, samtidig som det skaper hundrevis av nye jobber.

LES OGSÅ: Nå stiftes selskapet: – Et stort skritt nærmere industrieventyr

En satsing på grønn industri- og næringsutvikling i og rundt Barentshavet vil kreve offensiv, målrettet, forutsigbar og langsiktig næringspolitikk. Statens virkemidler må innrettes på å muliggjøre fremtidig verdiskapning gjennom tydelige krav og reguleringer. Aktiv bruk av incentivordninger, målrettet forskning- og utvikling og tålmodig kapital, som kan ta risiko og ha lengre tidshorisonter enn private investorer normalt er villige til, vil være avgjørende.

Utvikling av en hydrogenindustri i Norge er et område med behov for mer aktiv næringspolitikk. Vi vil bruke det nasjonale eierskapet og har derfor satt av 1 milliard kroner til Statkraft til utvikling av grunninfrastruktur i vårt alternative statsbudsjett. Samtidig setter vi et nasjonalt produksjonsmål på 400 000 tonn utslippsfri hydrogen årlig innen 2030.

LES OGSÅ: Støre-press mot Tina Bru om industrieventyr: – Det går for sakte og skaper usikkerhet

Dette henger sammen med tiltakene i Arbeiderpartiets klimabudsjett, der vårt overordnede mål er at Norge skal kutte 55 % av alle utslipp innen 2030, og bli klimanøytralt i 2050. Dette er det samme målet som de fleste moderne industriland nå setter seg, fra USA via Europa til Asia.

Klimakrisen kan ikke løses av hver enkelt eller av markedet alene. Å sørge for en omstilling hvor vi kutter utslipp, skaper jobber og reduserer forskjellene, er noe vi bare klarer i fellesskap. Da må mer av klimapolitikken skape arbeidsplasser, samtidig som mer av næringspolitikken gir utslippskutt.

Hele Norge bør se til Berlevåg – vår felles oppgave er å sørge for at de lykkes!

Kommentarer til denne saken