Åpent brev til kommunestyret i Gamvik

Det finske selskapet ST1 representert av Grenselandet AS og Harald Dirdal er stadig på leiting etter velvillige kommuner her nord. Nå er det Nordkyn sin tur. Tirsdag 2. november presenterte de planer for vindkraft i et hasteinnkalt formannskapsmøte i Gamvik kommune. Sakspapirene var ikke offentlige og ble heller ikke lagt ut i etterkant. Det er innkalt til ekstraordinært kommunestyre 19. november, innstillinga er ikke kjent.

Erfaringsvis vet vi at spekulantene søker å omgå regulære demokratiske prosesser ved å tilby konsekvensutredning i tidlig fase. Hemmelighetsskremmeri og hastverk er for å trumfe gjennom et vedtak som binder opp kommunen, før noen lokalt skjønner hva dette egentlig handler om. Alle vet at det ikke er overføringskapasitet fra Nordkyn. Hva skal man egentlig med mer kraft? Eksport? Økte strømpriser?

ST1 og Grenselandet AS presenterer luftige planer og frister med arbeidsplasser og millioner til de folkevalgte som på få dagers varsel skal la seg friste til å gi bort store områder og tillate de største inngrepene noen sinne!

Prosjektet har vært planlagt lenge, jfr iFinnmark. Legg merke til at de likevel ikke presenterer konkrete planer med plasseringa av anlegg og hvilke områder som faktisk blir beslaglagt og berørt i offentlighet. Slik vil de unngå kritikk og motstand før de har fått kontroll over de folkevalgte.

Kraftproduksjon

Det ryktes at eiendomsskatten vil være 25 millioner i året. Sammenlignet med planene for Davvi vindkraftverk, der ST1 Nordic ved Grenselandet AS oppgir 55 millioner for 174 turbiner, NRK 20. august 2021, regner vi med at planene for vindkraft i Sandfjellet består av omtrent 80 turbiner i 200 meters høyde.

Utbyggingskostnadene er i følge NRK 4. august 2021 estimert til 4 milliarder kroner. Storheia (80 turbiner) og Roan (71 turbiner) på Fosen har en samlet effekt på 544 MW og en investering på 5,7 milliarder kroner. Dette tilsier en effekt på 380 MW ved Sandfjellet. Med en faktor MW/GWh på 3,4 vil anlegget da gi en årsproduksjon på 1,3 TWh. Davvi vindkraftverk er av ST1 oppgitt med effekt på 4,6 MW. Tilsvarende kan 80 stipulerte turbiner ved Sandfjellet få en effekt på ca. 380 MW. Hva skal så all denne krafta brukes til? Og når?

Arealbeslag

Vindkraftverk har i gjennomsnitt et planområde på 35 km2 pr. TWh eller 0,1 km2 pr. MW årlig produksjon. Dette tilsier et beslag på 40-45 km2 planareal ved Sandfjellet. På kartet har vi skissert et anlegg med 80 turbiner fordelt utover Sandfjellet. Anlegget vil kunne beslaglegge 35 km2 innenfor en avstand på 600 m fra turbinene. Dette defineres av NVE som totaldominans. Ytre visuelle dominanssone beslaglegger 80 km2 innenfor en avstand på 2 km (10 ganger høyden på turbinene). Anlegget vil berøre et areal på 210 km2 innenfor en avstand på 5 km.

Dette har direkte påvirkning på villmarkspreget natur, og turbinene vil være synlige langt ut i havet og innover fjell og vidde. NVE og Miljødirektoratet oppgir synlighet opptil 40 - 50 km avstand.

Kartene viser konsekvenser hvis kommunestyret åpner døra på gløtt. Dette kommer i tillegg til andre vindkraftanlegg som er oppført eller planlagt på Nordkyn.

Forsøk på bondefangeri

Grenselandet AS lever av å søke og å selge konsesjoner, og ST1 er på frierferd rundt i landet med ulike hjelpere. I Kåfjord hadde de sett seg ut store fjellvidder, og i kommunestyret i september prøvde de å omgå regulær prosess ved å tilby konsekvensutredning i tidlig fase. De hadde regnet med lett match, og skuffelsen var nok stor for Harald Dirdal, Inge Bjørn Hansen og andre hjelpere da kommunestyret 7. desember 2020 sa enstemmig nei til vindkraft. Som ordføreren sa; «Det var et lett valg! Alle partier valgte å slå ring rundt naturen og allmennhetens interesser.»

Vedtaket i Kåfjord kommunestyre:
1. Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.
2. Kåfjord har en natur som allerede er under press fra tidligere utbygging av vannkraft, gruvedrift og kraftlinjer. En KU vil ikke endre på omfanget av inngrepet i naturen. Kåfjord kommune er en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometrene ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner.

Vedtaket i Kåfjord går viralt landet rundt, bedre turistreklame kunne ikke Kåfjord skaffet, og det helt gratis. Porsanger kommune, Gratangen kommune og Narvik kommune har gjort tilsvarende vedtak, slik stadig flere kommuner på Vestlandet og Sørlandet gjør nå. Dirdal må stadig snu ved stengte dører. I 2021 fikk han endelig nei for sitt famøse prosjekt Havsul 1 i Møre og Romsdal, etter stor motstand fra kommuner, næringsliv og fagmiljø.

Det er ikke overføringskapasitet for ny overskuddskraft, og noen utbygging kan det ikke bli på Nordkyn på mange år. For spekulantene er det viktig å få lokalt aksept som de kan skilte med seinere, derfor forsøker de å bondefange kommunestyrene med hastebehandling og hemmelighetsskremmeri, en slags moderne landeveisrøveri.

Feil fiskeripolitikk i 30 år har fjernet mye av Finnmarks fortrinn, derfor sliter kystkommunene. Vi skjønner at de ønsker å snu på dette, men å rasere landskap og natur vil være helt feil medisin – ingen ressurspersoner vil flytte til og bo i avsides i en industribakgård. Nordkyn er et helt spesielt og spennende landskap – utfordringa er å ta godt vare på det. Det samme er å si om Fred Olsen Renewables søknad om Digermulen vindkraftverk mellom Lággo og Ifjordfjellet. Vi håper kommunestyret i Gamvik ikke lar seg forlede, hverken av kraftspekulantene eller av yrkespolitikere som roper om grønt skifte og snur ryggen til de fornybare ressursene i havet.

«Nordkyn – der naturen rår» Mottoet Visit Nordkyn og Gamvik og Lebesby kommune valgte for destinasjonsutvikling og markedsføring sitter godt. Hold fast ved det!