Nordkapplatået forblir gratis for gjester

Scandic har søkt om nytt løyve for innkreving av atkomstavgift til Nordkapplatået. Saken ble behandlet av kommunestyret tirsdag.