Har sendt ut varsel til alle kommunestyrerepresentantene og ordfører i Nordkapp om svært utfordrende arbeidsforhold

Av

Fagforbundet i Nordkapp sendte i går ettermiddag ut et varsel til alle kommunestyrerepresentantene og ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, hvor de ber om at politikerne nå tar tak i det som de beskriver som veldig alvorlige og ødeleggende arbeidsforhold ved Teknisk etat og ved sentraladministrasjonen i Nordkapp kommune.