Både Kjell Gievær og prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic er glade for å høre at energi- og miljøkomiteen har anbefalt Stortinget om å gå inn for en utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

I anbefalingen ber også komiteen regjeringen om å sørge for at det ilandføring i Finnmark.

Videre ber komiteen regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med tanke på utredningene Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI) gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip løsning på Veidnes i Finnmark. Dette innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak.

Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.

– Gratulerer til Nordkapp kommune, Finnmark og hele Nord-Norge! Denne anbefalingen viser at det å arbeide sammen mot felles mål nytter. Stortingspolitikerne viser at de har et sterkt fokus på å skape ringvirkninger i nord, sier Kivijervi i en pressemelding.

– Nå ligger alt til rette for oljeomlastning på Veidnes, og en mulig terminal ved nye utbygginger i Barentshavet. Det blir veldig spennende å følge med på hvordan løsninger BSOI vil presentere.