Nytt kart viser hvor skredfaren i denne byen er: Over 130 bygg ligger i faresonene

Nå har befolkningen fått bedre oversikt over skredfare i Nordkapp kommune.

DEL

Store deler av bebyggelsen i Honningsvåg er skravert inn i det nye skredkartet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Kartet gir en bedre og mer presis oversikt over hvor skredfaren på Magerøya er størst.

Til sammen ligger over 129 bygg i områder på Magerøya hvor det er skredfare. 39 av byggene ligger innenfor området med 1/100 års gjentaksintervall, 33 av disse i Honningsvåg. Over 90 bygg ligger innenfor 1/1000 års gjentaksintervall, ifølge NVE.

Gir ny innsikt

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Honningsvåg, Nordvågen, Kuvika, og Skarsvåg, ifølge regionsjef Knut Hoseth.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Nordkapp kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier han.

– Ingen å miste

Ordfører Kristina Hansen sier at en slik karttjeneste har vært etterspurt, og at vil være et godt verktøy for kommunens videre planlegging, samt gi god informasjon til innbyggerne.

– Kunnskap er en forutsetning for forebygging. Honningsvåg en by mellom havnet og fjellet. Alle fjellets farer er potensielle farer for byen, sier hun.

Likevel er det ikke slik at det er skredfare over alt i byen.

– Men det er viktig å gå til verks. Vi har ingen å miste. Vi ønsker også å berge materiell, men først og fremst menneskeliv, sier Kristina.

NYTTIG KART: På NVE sine nettsider finner man det aktuelle kartet. Her er linken: https://bit.ly/2TIBxmZ

NYTTIG KART: På NVE sine nettsider finner man det aktuelle kartet. Her er linken: https://bit.ly/2TIBxmZ Foto:

Artikkeltags