Dømt for ulovlig krabbefiske

KONGEKRABBE: Mann ble dømt til ulovlig fiske. Illustrasjonsfoto

KONGEKRABBE: Mann ble dømt til ulovlig fiske. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

En mann bosatt i Nordkapp kommune ble i tingretten dømt for kongekrabbefiske utenfor kvoteregulert område i juli i fjor, for å ha fisket kongekrabbe etter at han hadde oppfisket sin kvote, og for ikke å ha meldt inn fangst en time før landing av fangst i kvoteregulert området.

Det var Kystvaktfartøyet KV Farm som ble oppmerksom på at båten som mannen eier, hadde et driftsmønster som skapte mistanke om fangst også i uregulert område. Da ble det også avdekket at man drev fiske etter at kvoten var blitt oppfisket. Mannen ble i tingretten dømt til 25.000 kroner i bot og 2.000 kroner i saksomkostninger. I tillegg ble selskapet som mannen er medeier i, dømt til et inndragningsforelegg på 190.000 kroner.

Både mannen og selskapet anket dommen til lagmannsretten.

Flertallet i lagmannsretten fant at mannen og båten drev fiske etter at kvoten var oppfisket. Mindretallet mente at mannen måtte fritas for dette.

Når det gjelder inndragningen, fant flertallet at verdien av fangsten var lavere enn 190.000 kroner som ble lagt til grunn av påtalemyndigheten og tingretten. Flertallet dømte mannen til 25.000 kroner i bot, 5.000 kroner i saksomkostninger til tingretten og lagmannsretten. Selskapet ble dømt til 75.000 kroner i inndragning.

Artikkeltags