Evakuerte et hus på grunn av rasfare

Nordkappgata 25 er besluttet evakuert.