Den nyutnevnte prosjektdirektøren for Johan Castberg-prosjektet, Knut Gjertsen, var på sin side optimistisk, men gjorde samtidig oppmerksom på at intet er avgjort før beslutningen er tatt.

Han kunne ellers melde at prosjektorganisasjonen nå føler seg sikre på det designvalget som ble gjort tidligere år, med et produksjonsskip og utbygging med bunninstallasjoner.

– Vi føler at Johan Castberg nå er et modnet prosjekt, konstaterte Gjertsen.

LES OGSÅ: Ber om at Castberg-driften legges til Hammerfest

Investeringsbeslutning

Gitt positivt vedtak før jul starter forprosjekteringsarbeidet neste år.

– I denne fasen går vi blant annet ut til leverandørene og ber om studier på løsninger. Det betyr også at v bruker mer penger utenfor selskapet.

LES OGSÅ: – Johan Castberg vil bli bygget ut

Fortsatt følsomt

Johan Castberg er for tiden det største enkeltprosjektet på norsk sokkel som planlegges utbygget.

– Men prosjektet er fortsatt følsomt for variasjoner i oljepris, utviklingen i oljemarkedet og naturligvis på kostnadssiden, sa Gjertsen, men la til at det er så mye olje i feltet at det kommer til å bli bygget ut. Usikkerheten dreier seg om når det skjer.

Mer olje

Det bores også i områdene rundt feltet allerede neste år som kan gi tilleggsreserver for feltet som i utgangspunktet har en forventet produksjonsperiode på 30 år.

Statoil selv skal bore en ny letebrønn i et nærliggende område, Lundin har gjort funn i Neiden-prospektet som kan knyttes til Castberg. De kan og et ev. funn i Filicudi som også bores av Lundin.