Ny smell for Svein Ludvigsen: Anken til Høyesterett førte ikke frem

Høyesterett lar ikke Ludvigsen få full anke av saken.