«Nord Norges andel av samferdselsinvesteringene øker»

Regjeringen gjennomfører en historisk satsing på samferdsel, skriver Jonny Finstad fra Nordland.

Regjeringen gjennomfører en historisk satsing på samferdsel, skriver Jonny Finstad fra Nordland.

Av

Under dagens regjering har den Nord Norske andelen av samferdselsbudsjettet økt fra 14% til 22%. I samme periode har samferdselsbudsjettet økt med 75%, påpeker Jonny FInstad fra Høyre.

DEL

MeningerDet er dermed feil, slik Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) hevder i et leserinnlegg i Nord Norske aviser, at «Nord-Norge (befolkningsandel 9%) ikke får sin andel av investeringer i vei og bane». Vi får faktisk over det dobbelte. Selv om andelen har økt kraftig skal vi på langt nær være tilfreds, men jobbe standhaftig videre for enda mere samferdselsmidler til landsdelen.

Etterslepet på samferdsel i Norge har vært enormt, ikke minst i Nord Norge. Regjeringen bygger nye veier som aldri før, har klart å stoppe etterslepet på riksveiene, har økt bevilgningene til fylkesveiene og lagt planer for en belønningsordning til fylkene for å stoppe forfallet på fylkesveiene.

De rødgrønne evnet ikke å stoppe forfallet verken på vei eller bane, og i tillegg overførte de i 2010, 17 000 km riksvei fra staten til fylkene- uten at det fulgte med verken penger eller en plan for hvordan fylkene skulle settes i stand til å oppruste veiene. Det rammet særlig Nord Norge som har mye fylkesveier.

Langs E6 i nord bygges det flere steder nye veier, og flere strekninger står for tur i nasjonal transportplan. Men også andre riksveier, bla til Tromsø, Bodø, Lofoten, Hammerfest osv ligger klar for gjennomføring. Det er også en kuriositet at det planlegges bygging av 3-4 nye store flyplasser i Norge- de første og eneste siden Gardermoen i 1994. Alle i Nord Norge. Bevilgning og forskuttering til fiskerihavner har også økt. På jernbane er det samme ettersleps-historien, men hvor regjeringen har tatt grep og det gjennomføres nå KVU for dobbeltspor på Ofotbanen, og opprustinger med bla nytt signalsystem både på Ofot og Nordlandsbanen.

Så er det verdt å nevne at landsdelens største samferdselsprosjekt noensinne, Hålogalandsveien til over 9 mrd, står foran snarlig oppstart.

På toppen kommer også utredningen av Nord Norge-banen som denne regjeringen har iverksatt, og som skal med i vurderingen for neste NTP.

Nord Norge har utenom ovennevnte fremdeles mange andre store uløste samferdselsutfordringer. Derfor er det fint at nå også rødgrønne partier og politikere tar til ordet for økt samferdsels-satsing i landsdelen. Tallenes tale viser at dette ikke var tilfelle under forrige rødgrønn regjering. «Samferdselsspriket» på rødgrønn side er fremdeles et stort problem.

Uenighet om prioritering, i tillegg til synkende befolkningsandel har vært landsdelens største utfordring i årtider.

Fremste argument for økt samferdselssatsing i nord er ikke befolkningsmengde, men enorm verdiskaping og vekstpotensial fra naturressursene. Da må vi stå mere sammen om å ta i bruk alle naturressurser. Det vil gi ringvirkninger på samferdselssiden.

Det viktigste vi politikere kan gjøre for å skape fremtidens velferdssamfunn i Nord-Norge er nemlig å forbedre samferdselen-som minsker avstandene, reduserer reisetid - som øker lønnsomhet og vekstkrafta- som igjen skaper attraktivitet og nye jobber, bosetting, og velferd til innbyggerne.

Den jobben er nå regjeringspartiene H, Frp, V og Krf i gang med. En historisk satsing i nasjonal transportplan på over 1000 milliarder, sørger for det. Disse partier har også sørget for at Nord Norges andel til samferdsel har økt betraktelig. Den jobben akter vi å fortsette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags