Fredag ble det klart at UDI kutter 1600 mottaksplasser på landsbasis. I Nordland legges det ned to ordinære mottak, og to mottak for enslige mindreårige flyktninger. Tre av disse mottakene er i Lofoten; Svolvær mottak, Vestvågøy mottakssenter i Stamsund og Vestvågøy mottak for enslige mindreårige på Knutstad. Det er til sammen 360 plasser på disse mottakene, og de har rundt 30 ansatte.

– Dette var en vanskelig runde, det er fire veldig gode mottak som nå legges ned i kommuner som har vært meget gode vertskommuner, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI.

Hva har vært utslagsgivende?

– Det har vært vanskelig å skille mottakene vi har i dag, fordi de alle leverer svært godt. Momenter vi har vurdert er om bygningsmassene er fleksible, kan ta imot familier eller vanskelige tilfeller, og beliggenheten til mottaket. Det siste var et moment som berørte mottaket på Knutstad hvor beboerne er avhengig av buss eller skyss til aktiviteter og for å nå sentrale funksjoner i lokalsamfunnet. Slike ting teller med, sier Fridfeldt.

Ifølge NTB legges1.610 mottaksplasser ned, hvorav 320 av dem har vært øremerket for enslige mindreårige.

Ubrukt kapasitet

Tilstrømninga av asylsøkere til Norge har avtatt kraftig de siste to årene.

UDI-direktøren sier bosetting i kommunene, antall personer som forsvinner fra mottak og uttransporteringer omfatter flere enn antallet som banker på døra til Norge. Dermed går behovet for mottaksplasser ned.

 

I 2015 strømmet flyktninger inn over grensa på Storskog og mottakskapasiteten ble sprengt. Hva om noe lignende skjer igjen?

– Vi ble tatt på senga i 2015 og hadde ikke forutsett at over 10.000 mennesker kunne komme strømmende over grensa. Det var et formidabelt sjokk, og vi har lært av det. I alt vi gjør nå, tenker vi beredskap. Men det koster penger, og spørsmålet er hvor mye samfunnet er villig til å legge i å ha en slik kapasitet.

Lofoten har gjennom mange år opparbeida kompetanse på å ta imot flyktninger og asylsøkere. Hva tenker du om at denne kompetansen nå forsvinner?

– Det er veldig uheldig. Det gis ingen utdanning for å jobbe i mottak, og kunnskapen de ansatte får gjennom arbeidet er unik. Ettersom UDI ikke er operatør, har vi ingen mulighet til å ta vare på denne kompetansen, sier UDI-direktøren.

Rett etter skolestart

Meldinga om at UDI legger ned 17 mottak i Norge, kommer få dager etter at skolene har starta etter sommerferien. På mottakene i Lofoten er det flere barn som går på skole, og som nå må flytte og begynne på ny skole.

Hvorfor kom beslutningen nå?

– Vi er smertelig klar over at dette får uheldige konsekvenser for spesielt familier med barn som bor i de berørte mottakene, men dette var ikke til å unngå. Vi la ned noen mottak før sommeren, men valgte å ha is i magen og se an asyltilstrømningen i sommer før vi gjorde ny vurdering. Erfaringsvis øker tilstrømningen om sommeren. Det skjedde ikke i år, og vi ble nødt til å ta en ny runde raskt, forklarer Fridfeldt.

Han sier barnefamilier og familier med barn i skole vil bli prioritert i flytteprosessen.

– De bør slippe å flytte langt. For familiene i Lofoten kan mottak på Melbu eller i Kvæfjord bli alternativer, sier han.

Mottakene skal være avviklet innen 30. november.