Da bilistene fikk p-bøter, fant de på noe «lurt»: – Nå skal vi se på saken