Sender ut Obs-varsel i nord grunnet forventet sommervarme

I Finnmark blir det ikke like varmt som i Troms, men meteorologene på Twitter mener at vi trolig ser 15–17 varmegrader.

I Finnmark blir det ikke like varmt som i Troms, men meteorologene på Twitter mener at vi trolig ser 15–17 varmegrader. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

NVE setter opp aktsomhetsnivået fra grønt til gult i Nord-Norge.

DEL

De neste dagene skal temperaturene i nord øke kraftig. Mandag er det ventet rundt 15 grader langs kysten av Troms, og opp mot 20 grader i indre strøk. Torsdag blir det enda varmere. Da kan temperaturen nå 20 grader i ytre strøk også.

Bråvarmen medfører stor snøsmelting – også på høyfjellet. Meteorologisk institutt har nå sendt ut et Obs-varsel for Troms og Finnmark. I Troms gjelder OBS-varselet fra torsdag 10. mai klokken 07.00, og det er ventet å bli opp mot 20–30 millimeter i døgnet.

Det skriver Nordlys.

Fra grønt til gult

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor satt opp aktsomhetsnivået fra grønt – trygge forhold – til gult. Gult nivå advarer om en «utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt».

I OBS-varselet står det at grunnvannstanden og Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Spesielt bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Videre står det i varselet:

«Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40–50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred»

Denne uken blir det varmt – 20 grader flere steder i Troms 

Hold deg unna bratte skråninger

Det anbefales at folk holder seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beboere bør også holde vannveier og avløpsrør fri for snø, is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Nordlys snakket mandag med Per Glad, vakthavende hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Han varslet allerede da at de trolig ville varsle gult nivå i Troms i slutten av uka.

– Det er ikke så mye snø i Troms i år, men når det kommer bråvarme, smelter alt på en gang. Vi kommer til å følge situasjonen utover uka.

Artikkeltags