Lokalbefolkningen hadde liten tro på prosjektet. Nå selges det fullt utleid for 18 millioner kroner

Utbyggerne fikk høre at de aldri kom til å få leid ut. Fire år senere selger de selskapet med fullt utleide enheter og ventelister.