Bengt Rune Strifeldt har i helga vært i full sving med programarbeid i programkomiteen til Frp.

Komiteen har vært samlet på Senja.

– Det har vært lange dager med dyktige folk. Det er spennende å få være med å forme programmet sett med øyne fra Nord-Norge, sier Strifeldt.

Vil gjøre noe med nordområdesatsing

Den såkalte «nordområdesatsingen» har til nå ikke vært imponerende, ifølge Strifeldt. Her har han vunnet frem med at dette må konkretiseres.

– Nordområdesatsingen til Jens Stoltenberg har blitt en floskel som dras frem når politikerne kommer til Finnmark. Vi har merket lite til det som har vært. Vi er samstemte i at vi må se på konkrete handlinger og ikke bare festtaler. Det har vært lite handling og mye prat, sier Strifeldt.

Foreløpig har man ikke konkludert, men Strifeldt har spilt inn ønske om økt satsing på samferdesel, militær tilstedeværelse og beredskap i nordområdene.

– Komiteen var nokså samstemt om å være mer konkret. Det meste av utviklingen vil skje i nord. Finnmark blir mer og mer viktig for Norge. Dagens regjering har satset på infrastruktur og samferdsel i Nord-Norge, og økt andelen til over 20 prosent. I tillegg ønsker jeg at vi skal ha en økt satsing utover det. Vi må se på fylkesveiene som Stoltenberg overførte til fylkene i 2010. De viktige transportårene for Finnmark, Nordland og Troms, de såkalte næringsveiene bør overføres tilbake til staten, mener Frp-mannen.

– Grov omsorgssvikt å sende barna verden rundt

Innstramming av asylpolitikken er et annet punkt hvor komiteen er samstemte.

– Innstramming asylpolitikken er en viktig sak for at vi fortsatt skal ha et velferdssamfunn. I programkomiteen har vi ønske om å stramme inn på familiegjenforening for mindreårige. Det er grov omsorgssvikt å sende barna jorda rundt, vi må ivareta dem som kommer uten at det utløser krav om gjenforening, slår Strifeldt fast.

I EU-spørsmålet vil man være tydelig på å si nei til EU, ettersom folket har sagt nei.

– Vi respekterer folkets syn og mener man ikke bør tilnærme seg EU før en folkeavstemning eventuelt sier noe annet. Om innbyggerne ønsker det, må vi vurdere det på nytt, fastholder han.

Vant frem med hybelforslag

Strifeldt vant i tillegg frem med en formulering om å likestille og etablere en tilsvarende finansieringsmodell som for studentboliger for elevboliger.

– Det innbærer at man vil kunne få momsfritak og momskompensasjon og kunne søke investeringstilskudd i Husbanken. Dette har vært et tema de siste åtte årene, og det er Finnmark og Sogn og Fjordane som har disse utfordringene i størst grad. Vi sender barna langt for å kunne gå på videregående, og det er viktig at noen setter fokus på dette. En enestemmig komité likestiller nå studenter og elever. Når vi tar ansvar for å skaffe studentboliger på høyere utdanning, må vi også ta ansvar for videregående, sier han.

Utkastet fra helgas arbeid sendes ut til lokallagene 5. september. Forslaget fra komiteen skal landes i januar, så vil det endelige programmet vedtas på årsmøtet i mai.