Nok et bevis på at regjeringas landbrukspolitikk ikke fungerer

BEKYMRET: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og Fylkesråd for næring Karin Eriksen (Sp) i Troms og Finnmark er bekymret for meierienes fremtid etter torsdagens nyheter fra Tine meieri.

BEKYMRET: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og Fylkesråd for næring Karin Eriksen (Sp) i Troms og Finnmark er bekymret for meierienes fremtid etter torsdagens nyheter fra Tine meieri. Foto:

Av

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og Fylkesråd for næring Karin Eriksen (Sp) i Troms og Finnmark er svært bekymret for at Finnmark vil stå uten meieri som en konsekvens av regjeringas landbrukspolitikk.

DEL

MeningerFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og Fylkesråd for næring Karin Eriksen (Sp) i Troms og Finnmark er svært bekymret for at Finnmark vil stå uten meieri som en konsekvens av regjeringas landbrukspolitikk. At Tine nå vurderer å nedbemanne med 150 ansatte, er nok et bevis på at regjeringas landbrukspolitikk ikke fungerer.

I Finnmark vil det gjelde ansatte og produksjon i Alta og Tana. Utflaggingen av Jarlsberg og den enorme importen av landbruksvarer, både kjøtt- og meieriprodukter, er en stor trussel mot vår mulighet til å bevare et bærekraftig landbruk og levende lokalsamfunn i hele Norge. Fylkesrådene fremhever at Norge gjør seg sårbar som land når forsyningsgraden på lokalprodusert mat går ned.

Vi er tilstede på Kirkeneskonferansen hvor både klimautfordringer og beredskap i Arktis har vært tema. Fylkerådsleder Bjørn Inge Mo frykter at dette bare er starten:

«Ryker meieriene, så er det ikke lenge for slakteriene også sliter. Det er allerede en presset situasjon. Den nasjonale politikken må bedre konkurransesituasjon for landbruksnæringen, og nå må det legges penger på bordet slik at norske kjøleskap ikke bare består av brasiliansk biff, gresk yoghurt og fransk brie».

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen fremhever at dette er distriktspolitikk på høyt nivå og nå må regjeringa komme på banen. Hun utfordrer distriktsministeren og landbruksminister på hvordan man skal møte klimautfordringene, matproduksjon og bosetning i Arktis.

«Vi har over lang tid sett nasjonale myndigheters nedbygging av norsk landbruk, og om vi ikke handler nå, vil norsk selvforsyning være svært truet», avslutter fylkesråden.

Artikkeltags