Gå til sidens hovedinnhold

Nok en gang tøvprat fra Iversen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i iFinnmark, kommer stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) med en bannbulle mot høringsforslaget om å gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel, og mener Høyre er industrifiendtlige. Det blir ikke mer riktig om tøvet gjentas nok en gang, Iversen.

Regjeringen vil legge til rette for at fiskeindustrien får økt tilgang til råstoff, trygge arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Da må vi gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel. Frem til 31.12.20 måtte bedrifter bearbeide 70 % av torskeråstoffet kjøpt under tilbudsplikt. Bearbeidelsesplikten ble avregnet for hver fangst. Gjennom kvotemeldingen ble bearbeidelsesplikten endret til 75 %. Fleksibiliteten ble bedre ved at kravet ikke lenger knyttes til de konkrete fangstene, men til alle råstoffkjøp gjennom tilbudsplikten i løpet av én måned. Råstoffet som tilbys fra trålere varierer med hensyn til størrelse, kvalitet mm. Foredlingsbedriftens risiko ved kjøp av tilbudspliktig råstoff, er høyere enn for råstoff kjøpt fra kystfiskeflåten, som kan videreselges om det er bedre egnet til annen produksjon ved andre foredlingsbedrifter. Det gamle kravet om bearbeiding av konkrete fangster innebærer stor usikkerhet om det er mulig å oppnå lønnsom produksjon for foredlingsbedriftene. Det blir dermed mindre attraktivt å by på tilbudspliktig råstoff.

I høringsbrevet foreslås det at bedrifter underlagt aktivitetsplikt, og som har kjøpt torsk under tilbudsplikten, bør kunne overføre råstoffet til en annen bedrift for produksjon der. Bedrifter er spesialisert i sin produksjon, og råstoff som ikke gir lønnsomhet eller passer for en bedrift, kan overføres til en annen som kan utnytte råstoffet bedre. Er det dette Iversen mener er industrifiendtlig?

Iversen er dessuten bestyrtet over millionlønninger til mannskapene og høy profitt til eierne. Oppskriften som skal til for å sikre anleggene, ifølge Iversen, er 20 prosent kvotetrekk fra kvoteregulert fangst som blir eksportert ubearbeidet til utenlandsk foredlingsindustri, og krav om at tilbudspliktig fangst skal leveres fersk eller fryst til berettiget kjøper til fastsatte minstepriser, som er justert for gjennomsnittlige førstehåndspriser på tilsvarende ferske landinger i samme region. Det er en dårlig idé. La meg ta det punkt for punkt.

Et premiss for forslaget fra Senterpartiet, er påstanden om at 90 prosent av de leveringspliktige torsketrål-fangstene fryses og selges til utenlandsk fiskeindustri. Det stemmer ikke. I dag blir omtrent 10 000 tonn, dvs. 11 %, av trålfanget torsk levert fersk. Trålerne som leverer mest fersk torsk, leverer mellom 30 % og 60 % av fangsten fersk. Selv om ca. 90 % fryses om bord, betyr ikke dette at 90 % selges direkte til utenlandsk fiskeindustri. Adelsten Iversen overser at norsk klippfiskindustri kjøper fryst råstoff. Filetindustrien kjøper også noe fryst råstoff.

20 % kvotetrekk, som Iversen foreslår, rammer fiskerne, ikke kjøperne av fisken, som kan velge å selge fisken videre ubearbeidet. Fiskeren har liten innflytelse over hva kjøperen velger å gjøre med fisken, og da synes jeg det er urimelig å ramme fiskerleddet med kvotetrekk.

At fiskerne får del i profitten og tjener penger, er vel bare en gladsak? Da Senterpartiet fremmet forslaget i Stortinget forleden, var det kun Rødt som stemte for forslaget. Har Iversen håp om at flere vil stemme for forslaget i en ev. regjeringsforhandling? Det er verdt å merke seg at den rødgrønne regjeringen foreslo salgsplikt to ganger – og trakk forslaget.

Både jeg og Iversen er enige om at vi fortsatt må ha en form for prisregulering på tilbudspliktig råstoff, men den må være fornuftig, og fremme verdiskaping og arbeidsplasser både for flåten og industrien. Etter forslag fra flere nordnorske kommuner og de to nordligste fylkeskommunene, har departementet lagt frem et forslag om dynamisk minstepris som utbudspris for tilbudspliktig råstoff, på høring. Jeg ser frem til å gjennomgå alle høringssvarene når den tid kommer. Jeg kan love Iversen at vi skal snu hver stein for å fremme flere lønnsomme helårs-arbeidsplasser og aktivitet i industrien på land langs kysten.

Kommentarer til denne saken