Nils Henrik Måsø, som er fra bygda Laksnes i Tana, døde av kreft på Kirkenes sykehus søndag. Én som tar tapet tungt, er mangeårig journalistkollega på tanakontoret i NRK Sápmi, Eilif Aslaksen.

– Svært tungt

– Selv om jeg visste at alt håp var ute, opplevdes det svært tungt da jeg søndag ettermiddag fikk høre at Nils Henrik var gått bort. Det var både meningsløst og uvirkelig, sier Aslaksen til iFinnmark.

Nils Henrik var innom på kontoret i høst, og vi fikk snakket om situasjonen hans. Men han var mest opptatt av alle sakene vi burde ha tatt tak i. Selv om han hadde sluttet som aktiv journalist, levde journalisten i ham videre, forteller Eilif Aslaksen videre.

Før han avslutningsvis fastslår:

Med Nils Henrik har vi mistet en av våre aller beste. I dag er det ikke mange journalister som har den bakgrunnen, innsikten og kompetansen som Nils Henrik hadde. Vi er mange som er i sorg over å ha mistet en god venn og en fantastisk kollega.

Journalist og redaktør

Måsø startet sin journalistkarriere i den samiske avisa Ságat. Sjefredaktør Geir Wulff skriver i sin avis at Måsø i 1979 startet som frilansjournalist for Ságat. Høsten 1983 beslutta Ságat å opprette distriktskontor i Tana, og Måsø ble ansatt som bestyrer og journalist i halv stilling. Han hadde da hovedansvaret for dekning av Øst-Finnmark.

I 1989 valgte Nils Henrik Måsø å satse på journalistikken på full tid, som distriktsleder for Ságat i Tana.

Politiker og redaktør

Denne jobben hadde han frem til oktober 2001, bare avbrutt av permisjon for å ivareta politiske verv for Senterpartiet i tiden 1993–1999.

Fra 1992 var han en periode varaordfører i Tana kommune. Samme år ble han valgt inn på Finnmark fylkesting, hvor han satt i to perioder frem 1999. Fra 1993 ble han fylkesråd på fulltid og leder for fylkeskommunens helse- og sosialstyre. Han var også medlem av fylkesutvalget frem til 1999.

Fra 1997 til 2001 var Måsø innvalgt på Sametinget for Senterpartiet. Han har også vært medlem av SPs landsstye og medlem i partiets samepolitiske råd, skriver Ságat.

I november 2001 overtok Måsø som redaktør i avisa Min Áigi i Karasjok. Der jobbet han til 2006, da han begynte som reporter for NRK Sápmi, ved det nyoppretta kontoret i Tana. Denne stillinga hadde han til han i fjor, da han ble pensjonist etter over 40 år som mediemann.

Måsø etterlater seg kone, barn, svigerbarn og barnebarn.

Artikkelforfatteren har tidligere vært kollega med Måsø i Ságat, og lyser fred over hans minne.