Ni søkte stillingen som journalist ved NRK Finnmarks Kirkenes-kontor

Ni personer, fem kvinner og fire menn, søkte stillingen som NRK-journalist i Kirkenes.