Ni saker ble vedtatt på 10 minutter: – Alt var avgjort på forhånd

Da Randi Sjølie bestemte seg for å se på et vedtaksmøte i fylkesrådet, fikk hun seg en real overraskelse: – De virker ikke interessert i å ha en debatt, sier hun.