NHO: Slik kan kommunene i Troms og Finnmark hjelpe reiselivet

Kjære kommunepolitikere; hjelp reiselivsbedriftene å komme seg gjennom denne krisen, skriver artikkelforfatterne.

Kjære kommunepolitikere; hjelp reiselivsbedriftene å komme seg gjennom denne krisen, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
DEL

MeningerReiselivet i Troms og Finnmark er i dyp krise på grunn av koronasituasjonen. Hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter stenger dørene, og mange tusen ansatte er permittert. Ett eksempel er Kirkenes Snowhotel som har stengt dørene og permittert sine 95 av sine 104 ansatte. 6 av de 9 gjenværende ansatte ivaretar nødvendige oppgaver relatert til hundehold. Dette er svært dramatisk for den populære bedriften som er en viktig del reiselivstilbudet i Sør-Varanger. Bedriften har ingen offentlig driftsstøtte og vil ikke tåle langvarig stenging.

Reiselivet i regionen har opplevd sterk vekst de siste årene og er på mange måter blitt «kommunens beste venn» fordi reiselivet genererer store skatteinntekter til kommunene, næringen er en stor sysselsetter og reiselivsbedriftene skaper gode og attraktive kommuner som folk har lyst å bo i og flytte til. Nå ber et samlet reiseliv kommunene om å fortsette å være næringens beste venn og hjelpe oss gjennom denne krisen, slik at folk har jobber å vende tilbake til når dette er over.

Hele reiselivet ligger nede med brukket rygg

En undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer (undersøkelsen ble gjennomført 18–19. mars. 874 reiselivsbedrifter i Norge har svart) viser at 87 prosent av reiselivsbedriftene har permittert ansatte. 73 prosent har permittert mellom 76–100 prosent av sine ansatte. 57 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller snart. 63 prosent har stengt dørene. I dag er andelen permitterte og stengte bedrifter sannsynligvis enda høyere, da situasjonen for reiselivet forverres time for time. Ferske tall fra NAV (25. mars) viser at 45 prosent av alle ansatte i overnattings- og serveringsnæringen i Troms og Finnmark har søkt om dagpenger ved permittering. Disse jobber ved 531 bedrifter. Tilsvarende tall for Tromsø kommune er 49 prosent og 201 bedrifter.

NHO Reiseliv jobber tett med nasjonale myndigheter for å få på plass tiltak som kan hjelpe reiselivet. Tiltakene regjeringen har lagt frem så langt er i hovedsak kostnadsutsettelser som kan dempe de økonomiske konsekvensene for reiselivet noe. Men, som undersøkelsen til NHO Reiseliv viser, er kun 15 prosent av reiselivsbedriftene tilfreds med at krisetiltakene vil virke – en betraktelig lavere andel enn gjennomsnittet blant NHOs medlemmer der 29 prosent er fornøyd. Regjeringens krisepakke er en start som kan gi noe utsatt likviditetsskvis, men er langt fra nok, og vi trenger at kommunene også bidrar til å forhindre konkurser og bevare arbeidsplasser.

Vi trenger direkte tilskudd til våre faste kostnader

I Danmark har regjeringen gitt alle tvangslukkede virksomheter i restaurantbransjen muligheten til å få dekt alle faste utgifter opptil 60 millioner kroner i perioden 9. mars til 9. juni. Videre får de øvrige reiselivsbedriftene kompensasjon for økonomiske tap på opptil 80 prosent–på grunn av stor nedgang i omsetning. Direkte tilskudd til bransjen, slik de har besluttet i Danmark, er helt nødvendig for å berge reiselivet. Tilbud om lån hjelper ikke når myndigheter frarøver bedriftene hele inntektsgrunnlaget sitt ved å pålegge stenging. Vi trenger derfor hjelp fra alle landets kommuner til å formidle dette budskapet til regjeringen og Stortinget.

Har ikke råd til å betale husleien

Mange reiselivsbedrifter har ikke råd til å betale husleien de neste månedene. De frykter de vil gå konkurs hvis de ikke får redusert eller blir fritatt husleien. Vi ber derfor kommunen, som har leiekontrakter med reiselivsbedrifter, om å enten utsette leien, redusere betraktelig eller aller helst gi fritak for leie slik at bedriftene har en større sjanse for å overleve.

Fjerne kommunal skatt på næringseiendom

Et annet treffsikkert tiltak er å fjerne kommunal skatt på næringseiendom. Mange hoteller er store og plasskrevende, og betaler derfor mye i eiendomsskatt. Å gi avkall på denne skatten de neste månedene, vil gi bedriftene sårt tiltrengt likviditet i denne perioden. Det samme gjelder andre faste utgifter som skjenkegebyr, avgift til vann/avløp og renovasjon.

Vi skal reise oss igjen

Kjære kommunepolitikere; hjelp reiselivsbedriftene å komme seg gjennom denne krisen. Legg til rette for aktivitet så fort det er trygt for folk å samles igjen. Gå igjennom budsjettet og sett av midler til kultur og arrangementer som skaper aktivitet og nye bestillinger hos hotell, restauranter og opplevelsesbransjen. Betal for arrangementer som allerede er avlyst. Ikke avbestill planlagte arrangementer, men flytt de til senere. Vær rask med å betale fakturaer for å bedre likviditeten hos leverandører. Når dette er over skal vi reise oss, og gjøre alt vi kan for at kommunen igjen skal få et yrende reiseliv med sosiale arenaer som gjør at vi kan være sammen igjen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags