(Finnmark Dagblad)

– Jeg er ikke orientert, og må snakke med kommuneoverlegen før jeg kan kommentere dette. Dette er en for komplisert sak til å taes på stående fot, svarte ordføreren sent i går ettermiddag.

– Det har vært feil på måleutstyret i fjorten dager, og SFT mener det har vært store røykutslipp med blant annet partikler og PAH. Blant annet kreftfremkallende stoffer?

– At det hadde vært feil på måleutstyret fikk vi høre på folkemøtet Statoil arrangerte, men det blir galt av meg å svare nå. Å kommentere en slik sak hvor bare en kilde referer innholdet blir helt feil, svarer ordfører Kristine Jørstad Bock.