(Finnmark Dagblad)

– Det mest alvorlige i SFTs rapport er miljøforurensningen. Når det gjelder helse så må vi ta utgangspunkt i det som er gjort av målinger, og den muntlige informasjonen jeg nettopp har fått fra NILU (Norsk Institutt for luftforskning) tilsier at det her er snakk om veldig lite PAH og andre giftige tungmetaller, sier kommuneoverlege Anne Grethe Olsen i Hammerfest kommune.

Kommuneoverlegen er derfor ikke bekymret når det gjelder helsefaren, selv om SFT mener utslippene er ulovlige, og at utslippene av stoffet PAH ikke har vært i ubetydelige mengder. I tillegg er det benyttet måleutstyr som ikke har vært egnet til å måle kvikksølv, samt at en målestasjon har vært ute av funksjon i fjorten dager.

– Kun over år

– Hadde vi blitt utsatt for disse stoffene over år, så er de blant annet kreftfremkallende. Men da må disse stoffene gå ut i naturen og tas inn i den naturlige næringskjeden, og det tror jeg ikke skjer etter bare noen uker med fakling, mener kommuneoverlege Anne Grethe Olsen.

– SFT konkluderer med at uforbrente stoffer og sotpartikler forurenset med PAH, og eventuelle tungmetaller som måtte finnes i rågassen, også kan ha nådd drikkevannskilder i byen?

– Det har vi heller ikke kunnet påvise i vannprøvene vi tok 3. september, men vi kommer til å fortsette å ta regelmessige målinger. Svaret på partikkelprøvene vi har fått fra StatoilHydro inneholdt ikke over lovlige nivåer av PAH og miljøgifter, svarer kommuneoverlegen.

– Og drikkevannene er så store, og sotet som faller med regnet i drikkevannet fortynnes så mye at det blir mikroskopiske verdier. Hadde denne forurensningen foregått over år, så kunne jeg ikke akseptert det, legger hun til.

– Ingen mistanker

Kommuneoverlegen mener heller ikke at det er uheldig at StatoilHydro selv regisserer de målingene som blir foretatt, og som hun selv legger til grunn når helsefaren for innbyggerne skal vurderes.

– Nei dette gjelder alle bedrifter. De bruker godkjente laboratorier, og vi har direkte kontakt med laboratoriet, og har ingen mistanke til at noen skal rote med måleresultatene, mener hun.

– Midt under mediestormen som fakkelen førte til, og folk krevde svar, så var det feil på måleinstrumentene i fjorten dager. Hva synes du om det?

– Det er uheldig at vi ikke har målinger for de to ukene, men på den andre siden så tar det likevel et par uker å få svar på målinger. Men vi har målinger fra etter 6. september, men det er svevestøvet som ikke er målt, svarer hun.

– Men kan vi da stole på målingene som blir gjort?

– Det er selvsagt litt rart, men samtidig kan vi ikke mistenke noen for noe som helst. Vi må bare tro at det var tilfeldig at måleinstrumentene ikke virket, men jeg vil også legge til at jeg ikke er uenig med SFT om det som står i rapporten, svarer hun.